KEHITTÄMISEN TIEKARTTA: KEHITTÄMISEN TARPEISTA KEHITTÄMISIDEOIKSI

  Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke alkaa olemaan loppusuoralla. Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on ollut selvittää kehittämisen tarpeita seutukunnan alueella eri toimijoiden näkökulmasta ja aktivoida eri toimijoita mukaan kehittämistoimintaan. Hankkeen keskeisenä tavoitteena onkin ollut luoda aktiivinen ja järjestelmällinen toimintamalli kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Tämän ohella hankkeen tavoitteena on ollut myös koostaa…

Veto- ja pitovoimaa hulluista ideoista

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke ja Euroopan maaseuturahaston rahoittama Vaikuttavuus esiin -hanke järjestivät 20.4.2023 Hullujen ideoiden illan Villa Korkatissa Haapavedellä. Tilaisuus järjestettiin seutukunnan alueen veto- ja pitovoiman kehittämiseksi. Tilaisuus keräsi kiitettävän määrän osallistujia seutukunnan alueen toimijoista – mukana oli niin seutukunnan jäsenkuntien kuntapäättäjiä, elinkeinokehittäjiä, yhdistystoimijoita kuin yrittäjiäkin. Tarve…

Yhteistä ideointia seutukunnan matkailun ja ruokakulttuurin kehittämiseksi

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke järjesti 8.2.2023 Tarpeista ideoiksi -tilaisuuden matkailu- ja ruokateemaan liittyen. Tilaisuus järjestettiin seutukunnan alueen matkailua ja ruokakulttuuria koskevan yhteiskehittämisen aktivoimiseksi sekä aihepiiriin liittyvien tarpeiden ja ideoiden kartoittamiseksi. Tilaisuuden tavoitteena oli myös uuden yhteistyön mahdollistaminen. Tilaisuuden aluksi esiteltiin Kehittämisen tiekartta -hankkeen tavoitteita seutukunnan kehittämiseksi vihreän…

Matkailusta on moneksi – ja niin on muuten seutukunnan matkailustakin!

Matkailuala poikkeaa muista toimialoista moninaisuudellaan – se koostuu hyvin monenlaisesta toiminnasta. Matkailualalla toimivan yrityksen näkökulmasta keskitytään tietysti useimmiten juuri tietynlaisen palvelun tai tuotteiden tarjoamiseen. Matkailijan näkökulmasta matkailu on kuitenkin kaikkea sitä, mitä hän matkansa aikana tekee – se on ruokaa, juomaa, majoittumista, matkan tekoa, erilaisia aktiviteetteja. Se on ruumiin ja hengen ravintoa, uuden kokemista, elämyksiä.…

SEUTUKUNNAN YHTEISTÄ KEHITTÄMISTÄ VIHREÄN SIIRTYMÄN OLOSUHTEISSA

Viimeisten vuosien ja vuosikymmenten tilannetta voidaan kuvata yhdellä sanalla: muutos. Tämä näkyy myös aikamme keskeisistä ilmiöistä puhuttaessa – puhutaan yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta, ilmastonmuutoksesta, geopoliittisen tilanteen muutoksista. Tyypillistä on, että edellä mainitun kaltaiset suuret muutokset näkyvät moninaisina haasteina aiheuttaen yhä uusia muutoksia ja haasteita. Alueellisesti ja paikallisesti tarkasteltuina muutokset ja haasteet näyttäytyvät erilaisina, eivätkä ne tarkoita aina…

Vastuullisuus näkyviin ja osaksi yrityksen kehittämistä

Yrittäjät ovat kokeneet vastuullisuusvalmennuksen hyödylliseksi. Vastuullinen toiminta on tänä päivänä edellytys sille, että yritys voi menestyä pitkällä aikavälillä. Myös mikroyrityksissä on tärkeää pohtia, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa tarkoittaa ja miten siitä voidaan viestiä asiakkaille. ViVa – Vihreä vastuullisuusvalmennus mikroyrityksissä -hanke käynnistyi viime talvena. Päätoteuttajana hankkeessa on Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajina NIHAK, Kalajoen…

Yritysten perustaminen ja omistajanvaihdokset ovat Suomen kestävän kasvun pullonkaula

Suomen uudessa yrittäjyysstrategialuonnoksessa on tunnistettu kaksi kestävän kasvun ja uudistumisen keskeistä pullonkaulaa: uusien yritysten perustaminen ja jatkajien löytäminen nykyisille yrityksille. Voidaan puhua kestävän kasvun ja uusiutumisen kannalta kaksoisongelmasta. Yrityskenttämme uusiutuminen sakkaa molemmista päistä tärkeisiin verrokkimaihin nähden. Tilausta on tietoon perustuville ratkaisuille. Yhtäältä yrittäjyyden tilannekuvassa on tunnistettu potentiaaliimme nähden alhainen yritysten perustamisaktiivisuus. Naapurimaita alhaisempaan yritysten perustamisaktiivisuuteen…

Minkälaisia yrityksiä Pohjois-Pohjanmaalla ostetaan?

Pohjois-Pohjanmaa, kuten koko muu Suomi, tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia yrityksen ostamisesta kiinnostuneelle. Yrittäminen on yhä monimuotoisempaa ja yrittäjäksi on olemassa yhtä monta tietä kuin yrittäjääkin. Yrityksen ostaminen tarjoaa nopean ja suhteellisen riskittömän reitin päästä kiinni omasta yrittäjäunelmasta. Myös toimivalle yrittäjälle yrityksen ostaminen on loistava tapa kasvaa. Me Yrityspörssissä saamme olla seuraamassa, kuinka yli 1000 yritystä vuodessa…

Bioklusteri-hanke tukee vihreässä siirtymässä

Geopoliittinen tilanne on muuttunut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi Euroopassa. Sota vaikuttaa jo nyt energian ja ruuan saatavuuteen sekä hintoihin. Myös korot ovat nousussa ja markkinoilla on taantuman uhkaa. Alueemme täällä pohjoisessa Suomessa on kuitenkin luontoresursseiltaan rikas ja yritteliäs. Ruokaa tuotetaan lähellä. Asukkailla on toimiva yhteys maahan ja luontoon. Omavaraisuuteen on toki syytä kiinnittää huomiota jatkossa…

Yritysoston sudenkuopat

Kirjoittanut: Pasi Vartiainen, Pohjois-Suomen aluejohtaja, Finnvera Oyj Omistajanvaihdos on lähes poikkeuksetta merkittävä tapahtuma, niitä ei yleensä tapahdu montaa kertaa yhden yrittäjän uralle. Netti on jo pullollaan hyviä ja asiantuntevia kirjoituksia, kuinka yrityskauppa kannattaa tehdä. Niinpä ajattelin tuoda aiheeseen uutta näkökulmaa. Listasin esimerkkejä helpoimmista tavoista tehdä yrityksen ostaminen vaikeaksi. Älä siis tee näin! 1. Osta yritys…