Matkailusta on moneksi – ja niin on muuten seutukunnan matkailustakin!

Matkailuala poikkeaa muista toimialoista moninaisuudellaan – se koostuu hyvin monenlaisesta toiminnasta. Matkailualalla toimivan yrityksen näkökulmasta keskitytään tietysti useimmiten juuri tietynlaisen palvelun tai tuotteiden tarjoamiseen. Matkailijan näkökulmasta matkailu on kuitenkin kaikkea sitä, mitä hän matkansa aikana tekee – se on ruokaa, juomaa, majoittumista, matkan tekoa, erilaisia aktiviteetteja. Se on ruumiin ja hengen ravintoa, uuden kokemista, elämyksiä.…