Vesistökoordinaattorin kuulumisia

Elokuu toi mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia, kun aloitin työskentelyn Siikajoen vesistökoordinaattorina. Ajattelin nyt jakaa teille kuulumisia ja ajatuksiani tästä alkaneesta matkasta.   Työni vesistökoordinaattorina on osoittautunut monipuoliseksi ja antoisaksi. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkostossa on laatia toimintasuunnitelma Siikajoen vesistöalueella tehtävistä kunnostuksista yhdessä hankkeen johtoryhmän kanssa. Tämä suunnitelma on kuin kartta, joka ohjaa meitä…

KEHITTÄMISEN TIEKARTTA: KEHITTÄMISEN TARPEISTA KEHITTÄMISIDEOIKSI

  Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke alkaa olemaan loppusuoralla. Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on ollut selvittää kehittämisen tarpeita seutukunnan alueella eri toimijoiden näkökulmasta ja aktivoida eri toimijoita mukaan kehittämistoimintaan. Hankkeen keskeisenä tavoitteena onkin ollut luoda aktiivinen ja järjestelmällinen toimintamalli kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Tämän ohella hankkeen tavoitteena on ollut myös koostaa…

Veto- ja pitovoimaa hulluista ideoista

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke ja Euroopan maaseuturahaston rahoittama Vaikuttavuus esiin -hanke järjestivät 20.4.2023 Hullujen ideoiden illan Villa Korkatissa Haapavedellä. Tilaisuus järjestettiin seutukunnan alueen veto- ja pitovoiman kehittämiseksi. Tilaisuus keräsi kiitettävän määrän osallistujia seutukunnan alueen toimijoista – mukana oli niin seutukunnan jäsenkuntien kuntapäättäjiä, elinkeinokehittäjiä, yhdistystoimijoita kuin yrittäjiäkin. Tarve…

KULTTUURIA METSÄSTÄMÄSSÄ – IDEOINTIA PAIKALLISEN KULTTUURIN, KULTTUURITOIMINNAN JA KULTTUURIPERINNÖN HYÖDYNTÄMISESTÄ MATKAILUN KEHITTÄMISEKSI

  Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke järjesti 29.3.2023 kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyvän Tarpeista ideoiksi -tilaisuuden kehittämiskeskuksella. Matkailun kehittämisen ohella tilaisuudessa keskityttiin pohtimaan myös paikallista kulttuuritoimintaa ja siihen liittyvää kehittämistä. Tilaisuuden kantavana ajatuksena oli se, että kulttuuritoiminta tarjoaa mielenkiintoisia sisältöjä paitsi matkailijoille, myös paikallisille tukien hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Kulttuuritoiminta –…

Yhteistä ideointia seutukunnan matkailun ja ruokakulttuurin kehittämiseksi

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke järjesti 8.2.2023 Tarpeista ideoiksi -tilaisuuden matkailu- ja ruokateemaan liittyen. Tilaisuus järjestettiin seutukunnan alueen matkailua ja ruokakulttuuria koskevan yhteiskehittämisen aktivoimiseksi sekä aihepiiriin liittyvien tarpeiden ja ideoiden kartoittamiseksi. Tilaisuuden tavoitteena oli myös uuden yhteistyön mahdollistaminen. Tilaisuuden aluksi esiteltiin Kehittämisen tiekartta -hankkeen tavoitteita seutukunnan kehittämiseksi vihreän…

Matkailusta on moneksi – ja niin on muuten seutukunnan matkailustakin!

Matkailuala poikkeaa muista toimialoista moninaisuudellaan – se koostuu hyvin monenlaisesta toiminnasta. Matkailualalla toimivan yrityksen näkökulmasta keskitytään tietysti useimmiten juuri tietynlaisen palvelun tai tuotteiden tarjoamiseen. Matkailijan näkökulmasta matkailu on kuitenkin kaikkea sitä, mitä hän matkansa aikana tekee – se on ruokaa, juomaa, majoittumista, matkan tekoa, erilaisia aktiviteetteja. Se on ruumiin ja hengen ravintoa, uuden kokemista, elämyksiä.…

SEUTUKUNNAN YHTEISTÄ KEHITTÄMISTÄ VIHREÄN SIIRTYMÄN OLOSUHTEISSA

Viimeisten vuosien ja vuosikymmenten tilannetta voidaan kuvata yhdellä sanalla: muutos. Tämä näkyy myös aikamme keskeisistä ilmiöistä puhuttaessa – puhutaan yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta, ilmastonmuutoksesta, geopoliittisen tilanteen muutoksista. Tyypillistä on, että edellä mainitun kaltaiset suuret muutokset näkyvät moninaisina haasteina aiheuttaen yhä uusia muutoksia ja haasteita. Alueellisesti ja paikallisesti tarkasteltuina muutokset ja haasteet näyttäytyvät erilaisina, eivätkä ne tarkoita aina…

Vastuullisuus näkyviin ja osaksi yrityksen kehittämistä

Yrittäjät ovat kokeneet vastuullisuusvalmennuksen hyödylliseksi. Vastuullinen toiminta on tänä päivänä edellytys sille, että yritys voi menestyä pitkällä aikavälillä. Myös mikroyrityksissä on tärkeää pohtia, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa tarkoittaa ja miten siitä voidaan viestiä asiakkaille. ViVa – Vihreä vastuullisuusvalmennus mikroyrityksissä -hanke käynnistyi viime talvena. Päätoteuttajana hankkeessa on Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajina NIHAK, Kalajoen…

Yritysten perustaminen ja omistajanvaihdokset ovat Suomen kestävän kasvun pullonkaula

Suomen uudessa yrittäjyysstrategialuonnoksessa on tunnistettu kaksi kestävän kasvun ja uudistumisen keskeistä pullonkaulaa: uusien yritysten perustaminen ja jatkajien löytäminen nykyisille yrityksille. Voidaan puhua kestävän kasvun ja uusiutumisen kannalta kaksoisongelmasta. Yrityskenttämme uusiutuminen sakkaa molemmista päistä tärkeisiin verrokkimaihin nähden. Tilausta on tietoon perustuville ratkaisuille. Yhtäältä yrittäjyyden tilannekuvassa on tunnistettu potentiaaliimme nähden alhainen yritysten perustamisaktiivisuus. Naapurimaita alhaisempaan yritysten perustamisaktiivisuuteen…

Minkälaisia yrityksiä Pohjois-Pohjanmaalla ostetaan?

Pohjois-Pohjanmaa, kuten koko muu Suomi, tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia yrityksen ostamisesta kiinnostuneelle. Yrittäminen on yhä monimuotoisempaa ja yrittäjäksi on olemassa yhtä monta tietä kuin yrittäjääkin. Yrityksen ostaminen tarjoaa nopean ja suhteellisen riskittömän reitin päästä kiinni omasta yrittäjäunelmasta. Myös toimivalle yrittäjälle yrityksen ostaminen on loistava tapa kasvaa. Me Yrityspörssissä saamme olla seuraamassa, kuinka yli 1000 yritystä vuodessa…