Edustajat

Yhtymäkokoukseen edustajat valitaan kunnallisvaalikaudeksi.

Kuntayhtymän jäsenkunnista Haapavesi ja Siikalatva valitsevat yhtymäkokoukseen kolme jäsentä ja Pyhäntä kaksi jäsentä, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Kullakin jäsenellä on yhtymäkokouksessa äänimäärä, joka on jäsenkunnan väkiluku kokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä jaettuna yhtymäkokousedustajien lukumäärällä.

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja valitaan kokouskohtaisesti. Yhtymäkokouksiin kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Yhtymäkokousedustajat

2019 – 2021

Teuvo Näätänen
Jarmo Viinala
Päivi Ollila
Matti Leiviskä
Terhi Korsulainen
Ilmari Ojakoski
Seija Junno
Toni Långström

Tehtävät

  • asettaa kuntayhtymän tavoitteet sekä hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman
  • hyväksyy seutukunnan kehittämisohjelmat hankittuaan niistä jäsenkuntien lausunnot
  • valitsee hallituksen jäsenet ja määrää hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kaksi hallituksen jäsentä ja heidän varajäsenensä valtuusto valitsee alueen yrittäjäyhdistysten esityksen perusteella
  • hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt ja organisaatiorakenteen perusteet
  • hyväksyy tilinpäätöksen
  • myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
  • asettaa tarkastuslautakunnan

Pöytäkirjat

2021

2020

2019