Edustajat

Kuntayhtymän jäsenkunnista Haapavesi ja Siikalatva valitsevat yhtymäkokoukseen kolme jäsentä ja Pyhäntä kaksi jäsentä, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Kullakin jäsenellä on yhtymäkokouksessa äänimäärä, joka on jäsenkunnan väkiluku kokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä jaettuna yhtymäkokousedustajien lukumäärällä.

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja valitaan kokouskohtaisesti. Yhtymäkokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Tehtävät

  • asettaa kuntayhtymän tavoitteet sekä hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman
  • hyväksyy seutukunnan kehittämisohjelmat hankittuaan niistä jäsenkuntien lausunnot
  • valitsee hallituksen jäsenet ja määrää hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kaksi hallituksen jäsentä ja heidän varajäsenensä valtuusto valitsee alueen yrittäjäyhdistysten esityksen perusteella
  • hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt ja organisaatiorakenteen perusteet
  • hyväksyy tilinpäätöksen
  • myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
  • asettaa tarkastuslautakunnan

Pöytäkirjat