Vesistökoordinaattorin kuulumisia

Elokuu toi mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia, kun aloitin työskentelyn Siikajoen vesistökoordinaattorina. Ajattelin nyt jakaa teille kuulumisia ja ajatuksiani tästä alkaneesta matkasta.   Työni vesistökoordinaattorina on osoittautunut monipuoliseksi ja antoisaksi. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkostossa on laatia toimintasuunnitelma Siikajoen vesistöalueella tehtävistä kunnostuksista yhdessä hankkeen johtoryhmän kanssa. Tämä suunnitelma on kuin kartta, joka ohjaa meitä…

Siikajoen latvaosan koskikunnostus

Siikajoen latvaosien koskikunnostukset alkavat lokakuussa – kuulemistilaisuus to 28.9.2023 klo 18.30 Tavastkengän kylätalolla   Syksyn aikana kunnostetaan Siikajoen latvaosan koskia. Kaivinkoneella tehtävät kunnostustyöt aloitetaan yläjuoksulta edeten alajuoksulle Eteläjoen haaralle saakka. Siikajoen latvaosien uittoperattujen koskien ennallistaminen -hankkeessa kunnostetaan Siikajoen latvaosien uittoperattuja koskia Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella syksyn 2023 aikana. Osa koskista päästään kunnostamaan tämän…

Some haltuun NYT!

Mitä, kenelle, miksi ja miten somessa markkinoidaan? Mitkä työkalut auttavat ylläpitämään yrityksen markkinointia arjessa? Mitä markkinoinnissa kannattaa mitata ja miksi?  Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa vastauksen syksyllä 2023 järjestettävässä Some haltuun – NYT! -kiertueella! Säpäkät kolmituntiset työpajat antavat tehokkaat neuvot, vinkit ja niksit yrityksen some-markkinoinnin starttiin. Työpajoissa keskitytään perusteiden lisäksi etenkin Facebookin ja Instagramin tehokäyttöön…

KULTTUURIA METSÄSTÄMÄSSÄ – IDEOINTIA PAIKALLISEN KULTTUURIN, KULTTUURITOIMINNAN JA KULTTUURIPERINNÖN HYÖDYNTÄMISESTÄ MATKAILUN KEHITTÄMISEKSI

  Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke järjesti 29.3.2023 kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyvän Tarpeista ideoiksi -tilaisuuden kehittämiskeskuksella. Matkailun kehittämisen ohella tilaisuudessa keskityttiin pohtimaan myös paikallista kulttuuritoimintaa ja siihen liittyvää kehittämistä. Tilaisuuden kantavana ajatuksena oli se, että kulttuuritoiminta tarjoaa mielenkiintoisia sisältöjä paitsi matkailijoille, myös paikallisille tukien hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Kulttuuritoiminta –…

Siikajoen latvaosien uittoperattujen koskien ennallistaminen

Siikajoen latvaosissa on tehty koskien perkauksia, joiden tavoitteena on ollut joen uittokäytön helpottaminen, tulvasuojelu ja jokivarsipeltojen ojitusmahdollisuuksien parantaminen. Tämän myötä joen luontainen monimuotoisuus on heikentynyt. Vuonna 2021 Siikajoen latvaosan kosket inventointiin ja tehtiin kunnostussuunnitelma. Tässä hankkeessa kunnostetaan Siikajoen latvaosien uittoperattuja koskia Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella syksyn 2023 aikana. Kunnostuksella pyritään palauttamaan virtavesille ominainen…

Selvitys Mulkuanjärven valuma-alueen kunnostamisesta

Tässä selvityshankkeessa kartoitetaan Mulkuanjärven valuma-alueen tila ja siihen vaikuttavat kuormitustekijät sekä kunnostustarve ja mahdolliset kunnostustoimenpiteet. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 Mulkuanjärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Toimenpideohjelmassa on kuitenkin nostettu esille tilan heikentymisen riski. Toimenpideohjelmassa tavoitteeksi on asetettu hyvän tilan säilyttäminen, jonka ylläpitämiseksi on tarpeen kartoittaa valuma-alueen tila ja kunnostustarve. Mulkuanjärven valuma-alueelta ei ole ajankohtaista…

SOMPA – suoraan töihin

          Hankeaika 01.03.2023 – 28.02.2026 SOMPA – Ulkomaalaisten työntekijöiden keskitetyt palvelut Hankkeen tavoitteena on ulkomaalaistaustaisen työvoiman siirtyminen suoraan tai mahdollisimman nopeasti työelämään. Hanke on valmisteltu vastaamaan yritysten ja työnantajien työvoimatarpeita. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa. Hankkeen osatoteuttajana toimii Haapaveden Opisto. Hankkeen tehtävänä on helpottaa työvoima- ja…