Seutuhallitus

Kuntayhtymän hallituksessa, josta käytetään nimeä seutuhallitus, on kahdeksan jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen, jotka kaikki valitaan kahden vuoden määräajaksi.Seutukuntahallituksella on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kuntayhtymän hallitukseen valitaan Haapavedeltä ja Siikalatvasta kolme ja Pyhännältä kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Seutuhallituksen kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Seutuhallituksen jäsenet

2021 – 2023

Päivi Ollila, puheenjohtaja
Matti Konola, varapuheenjohtaja

Seija Junno
Airi Juntunen
Sami Kamula
Pasi Klemetti
Anri Kolehmainen
Viljo Saukko

Seutuhallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii seutujohtaja Tarja Bäckman

Seutuhallituksen tehtävät

  • vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta
  • edustaa kuntayhtymää siten kuin hallituksen johtosäännössä määrätään
  • valitsee kuntayhtymän johtavat virka- ja toimihenkilöt
  • määrää kuntayhtymän nimenkirjoittajat

Pöytäkirjat