Seutuhallitus

Kuntayhtymän hallituksessa, josta käytetään nimeä seutuhallitus, on kahdeksan jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen, jotka kaikki valitaan kahden vuoden määräajaksi.Seutukuntahallituksella on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kuntayhtymän hallitukseen valitaan Haapavedeltä ja Siikalatvasta kolme ja Pyhännältä kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Seutuhallituksen kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Seutuhallituksen jäsenet

2023 – 2025

Seija Junno, puheenjohtaja
Matti Konola, varapuheenjohtaja

Airi Juntunen
Sami Kamula
Pasi Klemetti
Anri Kolehmainen
Päivi Ollila
Viljo Saukko

Seutuhallituksen kokouksissa esittelijänä toimii seutujohtaja Tarja Bäckman ja sihteerinä talous- ja projektihallinnon asiantuntija Tuija Sorvala.

Seutuhallituksen tehtävät

  • vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta
  • edustaa kuntayhtymää siten kuin hallituksen johtosäännössä määrätään
  • valitsee kuntayhtymän johtavat virka- ja toimihenkilöt
  • määrää kuntayhtymän nimenkirjoittajat

Pöytäkirjat