Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

​Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen jäseniä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria kunnanhallituksen esittelijää lautakunnan esittelijää Ilmoitusvelvollisuus koskee myös varajäseniä ja varaesittelijöitä.

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän luottamus- ja virkamiehet 2024