KEHITTÄMISEN TIEKARTTA: KEHITTÄMISEN TARPEISTA KEHITTÄMISIDEOIKSI

  Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AIKO-määräraha) Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa -hanke alkaa olemaan loppusuoralla. Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on ollut selvittää kehittämisen tarpeita seutukunnan alueella eri toimijoiden näkökulmasta ja aktivoida eri toimijoita mukaan kehittämistoimintaan. Hankkeen keskeisenä tavoitteena onkin ollut luoda aktiivinen ja järjestelmällinen toimintamalli kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Tämän ohella hankkeen tavoitteena on ollut myös koostaa…