Seutukunnan kehittämistyössä on kolme toimintalinjaa:

Yritystoiminta

Maaseutu

Osaaminen ja työllisyys

Hanketoiminnan tavoitteena on tukea paikallista kehittämisaktiivisuutta.

EKOENERGIA – toimintamalli maaseudun hybridiin uusiutuvaan energiaan

  EKOENERGIA-hankkeemme tuo uusiutuvan energian voiman maaseudulle. Kuvittele, että entiset turvepellot heräävät uudelleen eloon tuottaen puhdasta energiaa aurinko- ja tuulivoimasta sekä biokaasusta. Tämä hanke tuo alueelle uusia mahdollisuuksia kehittää yritystoimintaa ja hyödyntää paikallisia resursseja viisaasti. Hankkeen avulla tarjoamme alueen maanomistajille, maanviljelijöille ja yrittäjille työkaluja ja tietoa, joiden avulla voidaan siirtyä kestävän energian tuotantoon ja käyttöön,…

Lue lisää

Erikoiskasveilla Eurooppaan

    Hanke, joka toteutetaan vuosina 2024-2027, keskittyy erikoiskasvien, kuten juuresten, rohdoskasvien ja yrttien, viljelyn kehittämiseen. Tavoitteena on monipuolistaa viljelykasvien valikoimaa, parantaa maaseudun monimuotoisuutta ja lisätä maatilojen kannattavuutta. Hankkeen toiminta-alueena ovat Haapaveden-Siikalatvan, Raahen seutukunnan kunnat sekä Tyrnävä. Hankkeen tavoitteet ovat vastata luonnon monimuotoisuushaasteeseen ja hillitä ilmastonmuutosta. Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia, workshoppeja, opintomatkoja ja tuotetaan verkko-opintomateriaalia.…

Lue lisää

KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin

KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä​ Hankkeen kesto: 1.11.2023-31.10.2025 Toimintalinja: 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi Erityistavoite: 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä Hankkeen rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto Hankkeen päähallinnoija: Oulun Yliopisto / Kerttu Saalasti instituutti Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän osatoteuttajan rahoitus: Rahoitus yhteensä 181754 €, josta EU:n ja valtion rahoitus 145…

Lue lisää

VAU!START+

  VAU!START+ -hankkeen tavoitteena on luoda alueelle uusien yritysideoiden hautomo-ohjelma, joka kokoaa alueen innovatiiviset yritysaihiot oleellisten maksuttomien valmennusten äärelle. Toimintaperiaate on ideoiden saattaminen kaupalliseen muotoon kehittämällä ohjelmaan valittujen yritysten menestymisen edellytyksiä työpajoin ja valmennuksin. Hautomo-ohjelman lisäksi hankkeessa luodaan alueelle valmiudet vastata innovatiivisten yritysten valmennustarpeisiin nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankkeen toiminta-alueen yritykset sekä erityisesti…

Lue lisää

OSATA – Muuttuvan työelämän osaamistarpeet

Toimintakausi: 1.4.2023 – 31.3.2026 EU:n ja valtion rahoitusta: 198 377 € Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus Toimintalinja: 4 Työllistävä, osallistava ja osaava Suomi Erityistavoite: 4.2 Uutta osaamista työelämään Hankehallinnointi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry Osatoteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä Lisätietoja: hanketyöntekijä Marja Anttila, 044-7692 501, marja.anttila(at)hspseutukunta.fi Hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin digitalisaation ja laadun näkökulmasta, yritysten…

Lue lisää

Siikajoen latvaosien uittoperattujen koskien ennallistaminen

Siikajoen latvaosissa on tehty koskien perkauksia, joiden tavoitteena on ollut joen uittokäytön helpottaminen, tulvasuojelu ja jokivarsipeltojen ojitusmahdollisuuksien parantaminen. Tämän myötä joen luontainen monimuotoisuus on heikentynyt. Vuonna 2021 Siikajoen latvaosan kosket inventointiin ja tehtiin kunnostussuunnitelma. Tässä hankkeessa kunnostetaan Siikajoen latvaosien uittoperattuja koskia Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella syksyn 2023 aikana. Kunnostuksella pyritään palauttamaan virtavesille ominainen…

Lue lisää

Selvitys Mulkuanjärven valuma-alueen kunnostamisesta

Tässä selvityshankkeessa kartoitetaan Mulkuanjärven valuma-alueen tila ja siihen vaikuttavat kuormitustekijät sekä kunnostustarve ja mahdolliset kunnostustoimenpiteet. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 Mulkuanjärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Toimenpideohjelmassa on kuitenkin nostettu esille tilan heikentymisen riski. Toimenpideohjelmassa tavoitteeksi on asetettu hyvän tilan säilyttäminen, jonka ylläpitämiseksi on tarpeen kartoittaa valuma-alueen tila ja kunnostustarve. Mulkuanjärven valuma-alueelta ei ole ajankohtaista…

Lue lisää

SOMPA – suoraan töihin

          Hankeaika 01.03.2023 – 28.02.2026 SOMPA – Ulkomaalaisten työntekijöiden keskitetyt palvelut Hankkeen tavoitteena on ulkomaalaistaustaisen työvoiman siirtyminen suoraan tai mahdollisimman nopeasti työelämään. Hanke on valmisteltu vastaamaan yritysten ja työnantajien työvoimatarpeita. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa. Hankkeen osatoteuttajana toimii Haapaveden Opisto. Hankkeen tehtävänä on helpottaa työvoima- ja…

Lue lisää

ÄlyPilot – Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla

      ÄlyPilot – Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla Pilots of intelligent unmanned systems in North Ostrobothnia Eri toimialoilla on herännyt ajatuksia, miten näitä miehittämättömiä järjestelmiä voitaisiin hyödyntää ja käyttää vaihtoehtoisina ratkaisuina korvaamaan nykyisiä menetelmiä tai luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa. Usein ongelmana miehittämättömien järjestelmien hyödyntämisessä liiketoiminnan kasvattamiseksi on tiedon puute liittyen teknologioihin, käytänteisiin ja…

Lue lisää