Tehtävät pähkinänkuoressa

 • vastata seutukunnan aluekehitysohjelmien valmistelusta ja laadinnasta
 • käynnistää ja koordinoida seutukunnan kehittämistä koskevia hankkeita
 • kuntayhtymä voi jäsenkuntien ehdotuksesta ottaa hoidettavakseen myös
  muita kuntalain mukaisesti kunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä
 • tuottaa yritysten tarvitsemia neuvonta- ja asiantuntijapalveluja
 • edistää yrittäjyyttä neuvonnan, koulutuksen ja tiedotustoiminnan avulla
 • kehittää seutukunnan osaamista, markkinointia, kansainvälistymistä, verkostoitumista ja uuden teknologian hyväksikäyttöä
 • toimia seutukunnan edunvalvojana

Kuntayhtymän palvelut

 • osaava ja ahkera henkilökunta
 • keskeisen sijainti Suomen keskipisteessä
 • tasokkaat neuvonta- ja konsultointipalvelut
 • koulutus- ja tuotekehityspalvelut
 • EU:n rakennerahasto- ja maaseutuohjelmien tuntemus
 • merkittävät kansallisen aluepolitiikan edut