SEUTUKUNNAN YHTEISTÄ KEHITTÄMISTÄ VIHREÄN SIIRTYMÄN OLOSUHTEISSA

Viimeisten vuosien ja vuosikymmenten tilannetta voidaan kuvata yhdellä sanalla: muutos. Tämä näkyy myös aikamme keskeisistä ilmiöistä puhuttaessa – puhutaan yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta, ilmastonmuutoksesta, geopoliittisen tilanteen muutoksista. Tyypillistä on, että edellä mainitun kaltaiset suuret muutokset näkyvät moninaisina haasteina aiheuttaen yhä uusia muutoksia ja haasteita. Alueellisesti ja paikallisesti tarkasteltuina muutokset ja haasteet näyttäytyvät erilaisina, eivätkä ne tarkoita aina…