ALUEELLINEN TUULIENERGIAKLUSTERI (AIKO)

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määrärahasta. Hankkeessa selvitetään Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan muodostamalla pilottialueella keinoja tuulivoimaan liittyvän yritystoiminnan kotimaisuusasteen nostamiseen. Selvitetään, mikä on nyt olemassa olevien ja suunniteltujen voimaloiden kotimaisuusaste ja miten sitä voidaan parantaa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosasta ja sen naapurialueista on muodostumassa tuulivoimakeskittymä, joka antaa pohjan paikalliselle tuulivoimaan perustuvalle…

Lue lisää

Kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa: mineraalitalous turvetuotannon korvaajana (AKKE)

Suomen Malmitutkimus Oy on hakenut malminetsintälupaa Siikalatvan kunnassa sijaitsevalle Kupukan varausalueelle. Yhtiö etsii alueelta akkuteollisuudessa ja sitä kautta vihreässä siirtymässä tarvittavaa grafiittia. Samaan aikaan Siikalatvan kunta on kärsinyt turvetuotannon alasajon vaikutuksista. Tässä Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Siikalatvan kunnan rahoittamassa, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen toteuttamassa hankkeessa tiedotetaan Siikalatvan kuntalaisia sekä maanomistajia malminetsinnän eri vaiheiden sisällöistä (varaus, malminetsintälupa ja…

Lue lisää

Nuorista tuotannollisia yrittäjiä industry 4.0:n aikakaudella

Hankkeen tavoitteena on kehittää alle 30-vuotiaiden yrittäjyys-, kasvu- ja kansainvälistymistaitoja. Tutustuttaa Industry 4:0:n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Parantaa alueen alihankintaverkostoa ja lisätä alueelle nuorten käynnistämiä tuotannollisia sekä teollisen tuotannon palvelua harjoittavia yrityksiä. Hanke on suunnattu yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille, joilla on vähintään toisen asteen koulutus. Yrittäjille, joilla on tarjota liiketoimintamahdollisuuksia nuorille tai ovat muulla tavoin halukkaita tukemaan yrittäjiksi…

Lue lisää

OSATA – Muuttuvan työelämän osaamistarpeet

Toimintakausi: 1.4.2023 – 31.3.2026 EU:n ja valtion rahoitusta: 198 377 € Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus Toimintalinja: 4 Työllistävä, osallistava ja osaava Suomi Erityistavoite: 4.2 Uutta osaamista työelämään Hankehallinnointi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry Osatoteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä Lisätietoja: hanketyöntekijä Marja Anttila, 044-7692 501, marja.anttila(at)hspseutukunta.fi Hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin digitalisaation ja laadun näkökulmasta, yritysten…

Lue lisää

Siikajoen latvaosien uittoperattujen koskien ennallistaminen

Siikajoen latvaosissa on tehty koskien perkauksia, joiden tavoitteena on ollut joen uittokäytön helpottaminen, tulvasuojelu ja jokivarsipeltojen ojitusmahdollisuuksien parantaminen. Tämän myötä joen luontainen monimuotoisuus on heikentynyt. Vuonna 2021 Siikajoen latvaosan kosket inventointiin ja tehtiin kunnostussuunnitelma. Tässä hankkeessa kunnostetaan Siikajoen latvaosien uittoperattuja koskia Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella syksyn 2023 aikana. Kunnostuksella pyritään palauttamaan virtavesille ominainen…

Lue lisää

Selvitys Mulkuanjärven valuma-alueen kunnostamisesta

Tässä selvityshankkeessa kartoitetaan Mulkuanjärven valuma-alueen tila ja siihen vaikuttavat kuormitustekijät sekä kunnostustarve ja mahdolliset kunnostustoimenpiteet. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 Mulkuanjärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Toimenpideohjelmassa on kuitenkin nostettu esille tilan heikentymisen riski. Toimenpideohjelmassa tavoitteeksi on asetettu hyvän tilan säilyttäminen, jonka ylläpitämiseksi on tarpeen kartoittaa valuma-alueen tila ja kunnostustarve. Mulkuanjärven valuma-alueelta ei ole ajankohtaista…

Lue lisää

SOMPA – suoraan töihin

SOMPA – hanke Hankeaika 01.03.2023 – 28.02.2026 SOMPA – Ulkomaalaisten työntekijöiden keskitetyt palvelut Hankkeen tavoitteena on ulkomaalaistaustaisen työvoiman siirtyminen suoraan tai mahdollisimman nopeasti työelämään. Hanke on valmisteltu vastaamaan yritysten ja työnantajien työvoimatarpeita. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa. Hankkeen tehtävänä on helpottaa työvoima- ja osaajapulaa aktiivisella rekrytoinnilla maassa olevien maahanmuuttajien keskuudessa.…

Lue lisää

TILKE, S22746

Tilke-hanke, työllisyyden ja osaamisen edistämisen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke   ESR -hanke   S22746 Toiminta-aika 1.2.2022 – 31.10.2023 Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuminen Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen   Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia tukipalveluja alueen työttömille, työllisyyspalvelujen asiakkaille ja työttömyysuhan alaisille. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalista osallisuutta ja parantaa…

Lue lisää

VIHANNESVILJELYN MAAMIESKOULU

VIHANNESVILJELYN MAAMIESKOULU, 83594 Hankeaika 1.12.2018 – 31.12.2023 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan maatiloille luodaan Vihannesviljelyn maamieskoulun kautta uutta kannattavaa avomaan vihannestuotantoa. Vihannesviljelyn maamieskoulu tarjoaa avomaan vihannestuotannon peruskoulutuksen, markkinointikoulutuksen, jatkojalostuskoulutuksen sekä logistiikkaan ja varastointiin liittyvää oppia. Peruskoulutuksen jälkeen syvennetään viljelysuunnitteluun, kannattavuuslaskentaan ja vihanneskasvustojen havainnointiin. Sivutuotteena syntyy pysyviä yhteistyökuvioita viljelijöiden välille. Opiskeluun kuuluu myös opintomatkoja vihannestuotantoalueille…

Lue lisää

Yritykset edellä -EAKR-hanke

    Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on seutukunnan yhteisten yrityspalveluiden kehittäminen. Hanke palvelee kaikissa yritystoiminnan suunnittelu- ja kehittäisasioissa. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Hanke jatkuu 30.9.2023 saakka. puh 041-5012422 s-posti:   Hanke on saanut rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta React-EU-ohjelmasta ja sitä rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää

ÄlyPilot – Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla

      ÄlyPilot – Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla Pilots of intelligent unmanned systems in North Ostrobothnia Eri toimialoilla on herännyt ajatuksia, miten näitä miehittämättömiä järjestelmiä voitaisiin hyödyntää ja käyttää vaihtoehtoisina ratkaisuina korvaamaan nykyisiä menetelmiä tai luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa. Usein ongelmana miehittämättömien järjestelmien hyödyntämisessä liiketoiminnan kasvattamiseksi on tiedon puute liittyen teknologioihin, käytänteisiin ja…

Lue lisää