Siikajoen latvaosissa on tehty koskien perkauksia, joiden tavoitteena on ollut joen uittokäytön helpottaminen, tulvasuojelu ja jokivarsipeltojen ojitusmahdollisuuksien parantaminen. Tämän myötä joen luontainen monimuotoisuus on heikentynyt. Vuonna 2021 Siikajoen latvaosan kosket inventointiin ja tehtiin kunnostussuunnitelma.

Tässä hankkeessa kunnostetaan Siikajoen latvaosien uittoperattuja koskia Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella syksyn 2023 aikana. Kunnostuksella pyritään palauttamaan virtavesille ominainen koskien ja suvantojen vuorottelu ja siten lisäämään virtausolojen vaihtelua. Tavoitteena on latvaosan koskien rakenteellisen monimuotoisuuden lisääminen, joka edelleen kohentaa joen ekologista tilaa sekä parantaa maisemallisia arvoja ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on myöntänyt hankkeelle avustusta maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelmasta 25 000 € (LAPELY/5580/2021). Hankkeen muina rahoittajia ovat Pyhännän kunta (15 000 €) ja Piiparinmäki Oy (10 000 €).

 

Toteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus

Hankkeen kustannusarvio: 50 000 €

Toteutusaika: 1.1.2023 –  2024

Vesistökoordinaattori Juha Vierimaa

+358 50 3253993

juha.vierimaa(at)hspseutukunta.fi

www.haapavesi-siikalatva.fi