KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä​

Hankkeen kesto: 1.11.2023-31.10.2025

Toimintalinja: 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi

Erityistavoite: 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä

Hankkeen rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Hankkeen päähallinnoija: Oulun Yliopisto / Kerttu Saalasti instituutti

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän osatoteuttajan rahoitus: Rahoitus yhteensä 181754 €, josta EU:n ja valtion rahoitus 145 402 €

Hankkeen tavoite:

Hankkeessa käynnistetään yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen vertaisverkosto, joka edistää toimijoiden välistä avointa ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivää yhteistyötä ja uusia avauksia. Verkostomalli perustuu vertaisoppimiseen sekä hyvien käytänteiden, tiedon ja osaamisen jakamiseen. Hankkeessa myös tuotetaan tutkittua tietoa yhteistyössä yritysryhmien kanssa ja kehitetään yhteisiä toimintamalleja saada tieto nopeasti yritysneuvonnan käytäntöön sovellettavaksi sekä alueellisen ennakointityön tueksi. KASVA-hankkeeseen on valittu kolme teemallista kehittämisaluetta, joiden kautta yritysten vihreää siirtymää, innovaatiotoimintaa ja uuden liiketoiminnan syntymistä voidaan edistää. Erityisiä tarpeita toimintamallien kehittämiseksi on bio- ja kiertotalouden periaatteissa, tuoteinnovaatiotoiminnan kehittämisessä sekä mikro- ja varhaisen vaiheen kasvuyritysten kasvupotentiaalin tunnistamisessa sekä erilaisten kasvua mahdollistavien palveluiden kohdennetussa tarjonnassa.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnassa toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä matalan kynnyksen yrityspalveluorganisaatiot. Välillisesti hankkeen toiminta kohdistuu myös maakunnassa toimivien oppilaitosten toimintaan.

Hanke palvelee kaikissa yritystoiminnan suunnittelu- ja kehittäisasioissa. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

puh 041-5012422

s-posti: