ÄlyPilot – Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla
Pilots of intelligent unmanned systems in North Ostrobothnia

Eri toimialoilla on herännyt ajatuksia, miten näitä miehittämättömiä järjestelmiä voitaisiin hyödyntää ja käyttää vaihtoehtoisina ratkaisuina korvaamaan nykyisiä menetelmiä tai luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa. Usein ongelmana miehittämättömien järjestelmien hyödyntämisessä liiketoiminnan kasvattamiseksi on tiedon puute liittyen teknologioihin, käytänteisiin ja säädöksiin liittyen. Uuden teknologian käyttöönotto on haaste, varsinkin pienille yrityksille, joilla aika menee yrityksen päivittäisten toimintojen pyörittämiseen.

Droneilla, kuten myös muilla miehittämättömillä järjestelmillä on jo olemassa satoja eri käyttötarkoituksia, mutta kaupallinen liiketoiminta on pientä ja yleensä osana muuta yrityksen toimintaa. Siksi on tärkeää löytää tai kehittää ratkaisuja, jotka ovat kaupallisesti käytettäviä, kannattavia ja kestäviä. Sähkökäyttöiset dronet ja maa-ajoneuvot voivat olla nopeampia, päästöttömämpiä sekä ympäristöä vahingoittamattomampia vaihtoehtoja perinteisiin ratkaisuihin monissa erilaisissa käyttötapauksissa.

Älypilot-hankkeen päätavoitteena on tunnistaa tarvelähtöisesti miehittämättömien järjestelmien käyttötapauksia maa- ja metsätalouden, sekä teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa selvitetään ja yhteiskehitetään ratkaisuja toimijoiden kanssa, sekä pilotoidaan ratkaisuja. Pilotointien myötä tuotetaan osaamista ja innovaatioita, jotka mahdollistavat alueen yrityksille oman toiminnan laajentamista tai jolla voidaan tarjota uusille yrityksille toiminnan avauksia.

Hanke toteutetaan yhdessä Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n kanssa.
Hankeaika 1.5.2023 – 30.4.2026
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Toimintalinja: Innovatiivinen Suomi
Erityistavoite: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Lisätietoja:

Projektiasiantuntija
Katri Wallin
+358 50 361 8844
katri.wallin(at)hspseutukunta.fi