Vastuullisuus näkyviin ja osaksi yrityksen kehittämistä

Yrittäjät ovat kokeneet vastuullisuusvalmennuksen hyödylliseksi. Vastuullinen toiminta on tänä päivänä edellytys sille, että yritys voi menestyä pitkällä aikavälillä. Myös mikroyrityksissä on tärkeää pohtia, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa tarkoittaa ja miten siitä voidaan viestiä asiakkaille. ViVa – Vihreä vastuullisuusvalmennus mikroyrityksissä -hanke käynnistyi viime talvena. Päätoteuttajana hankkeessa on Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajina NIHAK, Kalajoen…