Haemme yrittäjyysasiantuntijaa Nuorista tuotannollisia yrittäjiä 14.0:n aikakaudella -hankkeeseen

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä (osatoteuttajana) toteuttaa yhdessä päätoteuttaja Centria ammattikorkeakoulu Oy:n ja muiden osatoteuttajien kanssa Nuorista tuotannollisia yrittäjiä 14.0:n aikakaudella -hankkeen. Hankkeelle on saatu ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä hakee hankkeelle osa-aikaista YRITTÄJYYSASIANTUNTIJAA joka vastaa hankkeen Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän osuuden toteutuksesta hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti yhteistyössä päätoteuttajan ja muiden ja hankkeen sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena…

Haemme projektipäällikköä TYSO -työpajatoiminnan ja sosiaalisen osallisuuden kehittämishankkeelle

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä toteuttaa TYSO – työpajatoiminnan ja sosiaalisen osallisuuden kehittämishankkeen. Hankkeelle on saatu ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä hakee hankkeelle osa-aikaista (n. 80%) PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ joka vastaa hankkeen toteutuksesta hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti yhteistyössä hankkeen muun henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Hankkeessa kehitetään aktivointitoimenpiteitä ja vähennetään köyhyys- ja syrjäytymisriskiä tehokkaamman ja laadukkaamman palvelun ja ohjauksen…

Haemme hankekoordinaattoria Virtuklubi -hankkeeseen

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä (päätoteuttaja) toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan Elyn ESR-rahoitteisen Virtuklubi -hankkeen yhteistyössä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n (osatoteuttaja) kanssa. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä hakee hankkeelle kokoaikaista HANKEKOORDINAATTORIA joka vastaa osaltaan hankkeen toteutuksesta hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti yhteistyössä muun hankehenkilöstön, osatoteuttajan ja hankkeen sidosryhmien kanssa. Hankkeessa kehitetään kasvuhaluisia ja -kykyisiä mikro- ja pk-yrityksiä koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla. Hankkeen tavoitteena on…

YKSINYRITTÄJIEN KORONA-AVUSTUS

Suomen hallitus on 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen kohdennetaan 250 milj. euroa. Tämä ohjataan yrittäjille kuntien kautta. Rahoituksen ensimmäisessä vaiheessa kunnille myönnetään rahoitusta 100 M€ siinä suhteessa, kuin kunnissa on yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjän avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus. Avustusta voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseen aikavälillä 16.3.2020 – 31.8.2020. Avustusta voi hakea 30.9.2020 saakka. Yksinyrittäjällä…

Arvoisa yrittäjä!

Koronavirus sävyttää päivittäistä viestintää ja vaikuttaa meidän jokapäiväiseen toimintaamme. Alla on Team Finlandin, yrittäjien ja kauppakamarin tekemä listaus niistä toimenpiteistä ja tahoista, joihin kannattaa olla yhteydessä suoraan heti, kun tarvetta ilmenee. Yhteydessä kannattaa olla hyvissä ajoin ennakkoon, jottei tilanne pääsee kriisiytymään. Tilanne on vaikea ja monimuotoinen, mutta silti meidän ei pidä menettää uskoa tulevaisuuteen. Yhdessä…

Haussa seutukunnan kehitysmoottori

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva on seutu keskellä Suomea. Meillä on mahdollisuuksia liki rajattomasti ja haasteitakin sen verran, että rohkealle, osaavalle ja työtä pelkäämättömälle kehittäjälle riittää tehtävää. Nykyisen seutujohtajan eläköityessä haemme Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymään SEUTUJOHTAJAA Seutujohtaja johtaa kuntayhtymää, jonka toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja kehittää seudun kilpailukykyä ja elinvoimaa. Kuntayhtymän tehtäviä ovat edunvalvonta, EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden…

VIRTUKLUBI

VIRTUKLUBI, S21598 Hankeaika 01.03.2019 – 31.05.2021 Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke Hankkeessa kehitetään kasvuhakuisia ja -kykyisiä mikro ja pk-yrityksiä koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla. Yritysten tarpeet ja osaaminen ovat keskiössä. Tavoitteena on kehittää yritysten ja koulutuksen järjestäjien innovatiivisella yhteistyöllä koulutuksen laatua vastaamaan yritysten tarvitseman työvoiman osaamista sekä parantaa työvoiman ammattitaitoa ja tukea…

VIRTEK

VIRTEK, A74796 Hankeaika 01.11.2018 – 30.06.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan investointihanke Investointihanke, jossa hankitaan JEDU/ Piippolan oppilaitoksen ja samoissa tiloissa toimivan Siikalatvan lukion käyttöön digiluokkaan soveltuva laitteisto ohjelmistoineen. Hankkeeseen kuuluu myös laitteiston käyttöönotto ja ohjelmistojen asennus. Digiluokan rakentaminen liittyy Virtuklubi -hankkeeseen, jossa kehitetään koulutuksen laatua, parannetaan työvoiman ammattitaitoa ja valmiuksia nykyaikaisten työtehtävien hoitoon sekä tuetaan…

LAMUJOKI LAINEHTIMAAN

LAMUJOKI LAINEHTIMAAN POPELY/2642/2017 Hankeaika 29.11.2017-15.10.2021 Vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamisavustus Avustuksen käyttötarkoitus on vesistön tilan parantamiseen, tulvasuojeluun sekä virkistyskäyttöön liittyvät selvitykset, suunnittelu sekä kunnostukset Lamujoella. Konkreettisina hyödynsaajina hankkeessa ovat alueella yritystoimintaa harjoittavat ja erityisesti jokivarren maanviljelijät. Myös joen virkistyskäytön mahdollisuuksia pyritään parantamaan. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle avustuksen valtion talousarvion momenteilta…

VIHANNESVILJELYN MAAMIESKOULU

VIHANNESVILJELYN MAAMIESKOULU, 83594 Hankeaika 1.12.2018-31.12.2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan maatiloille luodaan Vihannesviljelyn maamieskoulun kautta uutta kannattavaa avomaan vihannestuotantoa. Vihannesviljelyn maamieskoulu tarjoaa avomaan vihannestuotannon peruskoulutuksen, markkinointikoulutuksen, jatkojalostuskoulutuksen sekä logistiikkaan ja varastointiin liittyvää oppia. Peruskoulutuksen jälkeen syvennetään viljelysuunnitteluun, kannattavuuslaskentaan ja vihanneskasvustojen havainnointiin. Sivutuotteena syntyy pysyviä yhteistyökuvioita viljelijöiden välille. Opiskeluun kuuluu myös opintomatkoja vihannestuotantoalueille ja jatkojalostuslaitoksiin.…