Kaivosteollisuus Ry julkaisi uuden, päivitetyn malminetsintäoppaan

Kaivosteollisuus Ry on julkaissut uuden, päivitetyn version varsin kattavasta malminetsintäoppaastaan. Opasta on ollut laatimassa malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden lisäksi Kuntaliitto, MTK, Paliskuntain yhdistys, Saamelaiskäräjät, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Tukes sekä ulkopuolisena asiantuntijana GTK. Malminetsintäopas on tarkoitettu malminetsintää suorittaville yhtiöille, viranomaisille, maanomistajille sekä alasta yleisesti kiinnostuneille henkilöille. Oppaassa käydään läpi malminetsinnän menetelmät, maankäyttö- ja lainsäädäntöasioita, lupajärjestelmä, viestintä, ympäristöasiat, työturvallisuus,…