Tarjouspyyntö Siikajoen latvaosan koskien kunnostamiseksi

Siikajoen latvaosien koskien kunnostuksessa laitetaan seuraava, isompi vaihde silmään vuoden 2023 syksyllä, kun kunnostustoimet alkavat toden teolla. Tavoitteena on ennallistaa Siikajoen latvaa Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välillä. Vuonna 2021 kunnostettiin pilottikohteena Siikajokeen laskevan Törmäsenjoen Myllykoski Tavastkengän kylässä ja nyt tänä syksynä on tarkoitus aloittaa kunnostustyöt pääuomassa kantatien 28 (Kajaanintie) pohjoispuolelta alkaen edeten alajuoksulle päin. Nyt…