P-P Verkkopalvelu – Kasvuyritysten kumppani

TAUSTA

 • Kärkihanke 2015 -2017 (konsortio) – Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven seutukunta, Raahen seutukunta, Ylivieskan Seutukunta
 • Toimintatapojen muutostarve: Viesti on saatu kokemusten pohjalta suoraan yrityskentältä aiempien hankkeiden tuloksena. Mitä korkeammalla arvoketjussa alueemme yritykset pystyvät toimimaan, sitä suurempiin osatoimituksiin niillä on mahdollisuudet. Vastaavasti vastuut kasvavat, joka edellyttää yrityksiltä uutta osaamista. Puhutaan niin sanotusta kehittymisestä alihankinta / yritysverkostossa uudelle tasolle.
 • Aiempia hankkeiden hyödyntäminen soveltuvilta osin (PPVERKKO, AVAINVETURIT, VALNET)

TARVE

 • Hankkeen toteutus- sekä vaikutusalueella on realisoitumassa valtakunnallisesti merkittäviä suurhankkeita.
 • Uudenlaiset markkinaolosuhteet, jossa yritysten pitää kiinnittää entistä suurempaa huomiota tuotteisiin ja palveluihin, joita toimitetaan suurina kokonaisuuksia tai vaativina tuotekokonaisuuksina uusille markkinoille.
 • Yritykset tarvitsevat tietoa kaupanteon edistämiseen alueella ja alueen ulkopuolella.
 • Tukee alueen seutustrategioita ja OEK 2020 –osaamisstrategiaa.

TAVOITTEET

YRITYSVERKOSTOJEN KÄYNNISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

 • Kilpailukykyisten yritysverkostojen kehittäminen
 • Uudet yritysverkostojen toimintamallit
 • Valmiudet erilaisiin yritysverkostojen organisoitumiseen
 • Hankkeessa pyritään aikaisessa vaiheessa tunnistamaan verkostoyritysten kyvykkyys nousta verkoston osaamisen avulla uudelle liiketoiminnan tasolle.
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen strategisen yritysverkoston avulla
 • Valmistellaan yritysverkostoille mahdollisuuksia ulkoisten rahoituskanavien hyödyntämiseen (mm. ELY, TEKES, SIJOITTAJAT)

INFORMATIIVINEN OSUUS

 • Uuden tiedon tuottaminen yritysten käyttöön: Fennovoima ja muut vaikuttavat suurhankkeet
 • Tuotetaan tietoa eri tavoin työstettynä suurhankkeista ja vientimarkkinoiden mahdollisuuksista

TOIMENPITEET

YRITYSVERKOSTOJEN KÄYNNISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

 • Hankkeen kuhunkin verkostocaseen tehdään prosessin kuvaus ja toimenpiteet, jossa arvioidaan yritysverkoston nykyinen toiminnan taso ja yritysverkoston kannalta kriittiset kehittämiskohteet, jotka yritysverkostoittain yrityskohtaisesti käydään läpi tarvittaessa asiantuntijoiden avulla.
 • Yritysrekrytointi, kartoitus ja neuvonta ja (suur)verkostojen käynnistäminen, ohjaus ja seuranta

INFORMATIIVINEN OSUUS

 • Hanhikivi-yhteys, sekä muut tapahtumat ja niiden hyödyntäminen ja tiedon jalostaminen yritysverkoston käyttöön (kontaktit, info- ja Match Making -tilaisuudet)

–Erilaisen tiedon ja osaamistarpeen selvittäminen

–Edesauttaa alueen yritysten verkostoitumista kansainvälisiin toimijoihin (Hanhikivi 1)

Hankkeella on seutukunnittain vastuuhenkilöt.

RAHOITUS

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt tälle hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain  (8/2014)  7 §:n nojalla

Euroopan aluekehitysrahaston  (EAKR) ja valtion rahoitusta seuraavasti:

Toimintalinja: 1.   PK-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1.PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Kustannusmalli; Flatrate 24 %

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015 – 30.9.2018

Haapavesi-Siikalatva:

yrityspalvelupäällikkö

Ismo Mäkeläinen

ismo.makelainen (a) siikalatva.fi

puh. 040 5148 935

Ylivieskan seutukunta:

projektipäällikkö

Antti Kotka
puh. 0400 958 180
antti.kotka (a) ysk.fi
www.ysk.fi

Raahen seutu:

Edvard Musijenko

projektiasiantuntija

puh. 040 1356 967