Haapaveden-Siikalatvan logo
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1

VIRTUKLUBI, S21598

Hankeaika 01.03.2019 – 31.05.2021
Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

Hankkeessa kehitetään kasvuhakuisia ja -kykyisiä mikro ja pk-yrityksiä koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla. Yritysten tarpeet ja osaaminen ovat keskiössä. Tavoitteena on kehittää yritysten ja koulutuksen järjestäjien innovatiivisella yhteistyöllä koulutuksen laatua vastaamaan yritysten tarvitseman työvoiman osaamista sekä parantaa työvoiman ammattitaitoa ja tukea elinikäistä oppimista. Hankkeessa luodaan Virtuklubi, joka kehittää toimijoiden osaamista, valmiuksia ja innovointikyvykkyyttä. Aktivoi toimijoita innovointiin ja tutkii työelämän edellyttämään osaamiseen perustuvia alueellisia ja laadullisia yritysten osaamis-, palvelu- ja koulutustarpeita. Parantaa koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen ja aktivoi samalla seudun elinkeinoelämää. Virtuklubi muodostaa monimuotoisen kohtaamispaikan ammatillisen koulutuksen, julkisten organisaatioiden ja työelämän yhteistyölle, ennakoinnille ja innovoinnille. Tavoitteena luoda verkostomainen foorumimalli lisäämään koulutuksen osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä sekä toimia avoimena hyvien käytäntöjen levittäjänä. Hanke luo lisäksi kehittämismahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen ja yrityksiin virtuaalisuuden avulla.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rahastorakennehankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 8 § nojalla Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta.

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.2 Kasvu ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä hallinnoi hankkeen ja toimii sen päätoteuttajana ja sisällön tuottajana. Osatoteuttajana ja sisällön tuottajana tutkinnon osien kehitystyössä toimii Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Arja Hankonen-Säärelä, e-mail

 

Tutustu myös hankkeessa tehtyihin videoihin:

Ajankäytön hallinta ja etäpalaverikäytänteet

Ajankäytön hallinta ja etäpalaverikäytänteet – YouTube

Mitä VR on

Mitä VR on – YouTube

Yritys-oppilaitos-yhteistyö rekrytoinnin tukena

Yritys-oppilaitos-yhteistyö rekrytoinnin tukena – YouTube