Uudistuva ja hyvinvoiva maaseutu: yritysten kasvun mahdollistaminen (AKKE)

Hankeaika 01.03.2022 – 31.03.2023.

Hanke toimi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kuntien alueella.

Hankkeella tuettiin elinkeinoelämää ja työllisyyden elpymistä koronapandemian vaikutuksista. Hanke pyrki tukemaan alueen yrityksiä kasvu-uralle varmentamalla osaavan työvoiman saannin.

Kyseessä oli esiselvityshanke. Hankkeen tavoitteena oli selvittää alueen toimijoiden osaamisen tarpeet niin työnantajien, työntekijöiden kuin kuntalaistenkin osalta. Kartoituksen pohjalta arvioidaan, miten eri yritysten koulutustarpeita voitaisiin toteuttaa räätälöidysti ja minkälaisia älykkäitä ratkaisuja tarvitaan koulutusten toteuttamiseksi.

Hankkeen konkreettisena tuloksena oli selvitys, minkälaisia osaamistarpeita seutukunnassa on sekä minkälaista yhteistyötä yritykset tarvitsevat koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa kasvun pullonkaulojen ohittamiseksi. Hankkeen tuloksilla on konkreettisia vaikutuksia kaikkiin niihin yrityksiin, joilla osaavan työvoiman puute on pitkällä tähtäimellä kasvun esteenä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi hankkeelle rahoituksen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määrärahasta (mom. 32.30.40). Tukea myönnettiin 70% hyväksytyistä 79 638 euron kokonaiskustannuksista. Kustannusmalli: Flatrate 40%.

Projektipäällikkönä toimi Timo Kähkönen.