Uudistuva ja hyvinvoiva maaseutu: yritysten kasvun mahdollistaminen (AKKE)

Hankeaika 01.03.2022 – 31.03.2023.

Hanke toimii Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kuntien alueella.

Hankkeella tuetaan elinkeinoelämää ja työllisyyden elpymistä koronapandemian vaikutuksista. Hanke pyrkii tukemaan alueen yrityksiä kasvu-uralle varmentamalla osaavan työvoiman saannin.

Kyseessä on esiselvityshanke. Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen toimijoiden osaamisen tarpeet niin työnantajien, työntekijöiden kuin kuntalaistenkin osalta. Kartoituksen pohjalta arvioidaan, miten eri yritysten koulutustarpeita voitaisiin toteuttaa räätälöidysti ja minkälaisia älykkäitä ratkaisuja tarvitaan koulutusten toteuttamiseksi.

Hankkeen konkreettisena tuloksena on selvitys, minkälaisia osaamistarpeita seutukunnassa on sekä minkälaista yhteistyötä yritykset tarvitsevat koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa kasvun pullonkaulojen ohittamiseksi. Hankkeen tuloksilla on konkreettisia vaikutuksia kaikkiin niihin yrityksiin, joilla osaavan työvoiman puute on pitkällä tähtäimellä kasvun esteenä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määrärahasta (mom. 32.30.40). Tukea myönnetään 70% hyväksytyistä 79 638 euron kokonaiskustannuksista. Kustannusmalli: Flatrate 40%.

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Timo Kähkönen (vuosilomalla)

Yhteydenotot tarvittaessa puh. 050 4763 070