Haapaveden-Siikalatvan logo
JEDU_KOULUTUSKESKUS_PYSTY2_RGB
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1

TAKE – Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen kehittäminen

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2016 – 30.4.2020

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus on myöntänyt tälle hankkeelle alueiden kehittämisen ja rahastorakennehankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) nojalla tukea Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta.

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä hallinnoi hankkeen ja on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajana ja sisällöntuottajana toimii Jokilaaksojen koulutus-kuntayhtymä  (JEDU), jolla on hankkeen toteuttamisessa tarvittava koulutuksen ja ohjaamisen substanssiosaaminen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja ohjausta sekä vahvistetaan koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita luomalla avoin opisto ja sen yhteyteen avoin työpaja, jossa voi suorittaa myös ammatillisen koulutuksen opintoja ja/tai tutkinnon osia työvaltaisesti. Tavoitteena on luoda työvaltaisia toimintatapoja, joista hyötyvät syrjäytymisuhanalaiset henkilöt, maahanmuuttajat mukaan lukien. Lisäksi hankkeessa kehitetään aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnista-miseen työkaluja, jotka helpottavat opiskelua ja/tai tutkinnon suorittamista työvaltaisesti. Kehitetään yhteisten tutkinnon osien perusteiden mukaisia opintoja työpaikalla, kehittämällä toiminnallisia opiskelutapoja. Vahvistetaan opettajien, opinto-ohjaajien sekä muiden ohjaajien (kuten työpaikka- tai työpajaohjaajien) ohjausosaamista seutukunnan alueella. Luodaan seutukunnallinen ohjausmalli johon kuuluu yhteistyösopimukset ohjauksen ja neuvonnan toteuttamisesta seutukunnan alueella.

Yhteystiedot
Kirsi Träskelin, projektipäällikkö
puh. 040 1478 387
kirsi.traskelin(at)siikalatva.fi
Facebook