Hankkeen taustaa

Yli puolet Siikalatvan kunnan maa-alasta on suota. Alueella on turvetuotanto-alueita, tuotannosta poistettuja sekä luonnontilaisia soita. Pellinkäisennevan, Oudonrimmen ja Törmäsenrimmen alueet ovat soidensuojelualueita. Siikalatvan suoalueet ovat todella monipuolisia nevoineen, rämeineen ja korpineen. Haapaveden-Siikalatvan seudulla on tehty paljon toimenpiteitä retkeilyn edistämiseksi, mutta suot ovat jääneet huomiota vaille.  Suot ovat monimuotoisuudessaan upeita retkeilyalueita, jotka tuovat aivan uuden elementin luonnossa liikkumiseen. Päästääkseen nauttimaan suoluonnosta, pitää olla hyvät varusteet, suunnistustaitoine, todella paljon aikaa sekä ylipäätään hyvät erämiestaidot kyetäkseen rämpimään soisessa maastossa. Tämä vuoksi luonnosta nauttiminen suoalueilla on vain harvoille mahdollista. Tässä hankkeessa selvitetään mahdollisuudet suoluontopolkujen perustamiselle. Selvityksessä otetaan huomioon kaikkina vuodenaikoina ja eri kulkupeleillä tapahtuva retkeily (patikointi, maastopyöräily, hiihtäminen, lumikenkäily). Lisäksi maastopyöräilyreittimahdollisuudet kartoitetaan koko kunnan alueella. Lapsiperheille tai liikunnallisesti rajoittuneilla (esim.senioriväestö) suoluontoretkeily ei ole mahdollista.

Hankkeen tavoitteena on löytää potentiaalisia suoluontoretkeilykohteita, laskea niiden perustamiskustannukset ja löytää paikallisyhdistyksiä hankkeen toteuttamiseksi ja rakenteiden ylläpitäjiksi. Maastopyöräilyreitistö pyritään kartoittamaan koko kunnan laajuiseksi verkostoksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.2. 2021 – 31.12.2021

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020                                                           Ohjelman toimenpide: 7.1. Selvitykset ja suunnitelma                                                                                 Leader-ryhmä: Keskipiste-Leader ry                                                                                                         Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen

Elinkeino-, Liikenne- ja Ympärikeskuksen ratkaisu: Tukea myönnetään 20 862,72 € (EU:n ja valtion osuus)        Myönnettävä tuki ja muu rahoitus on 80 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.  Tuen määrää (EU+Valtio) laskettaessa on huomioitu muu julkinen rahoitus.

Yhteystiedot:  Hankkeen projektityöntekijä:

Jarkko Uusitalo,  puh:    050-4790 123                                                                                                                     e-mail: