Suo as a service – hanke, 155047

Hankeaika 01.01.2021 – 30.09.2021

Vastatakseen kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin Suomen hallituksen strategisena tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Turpeen energiakäytön vähentäminen vaikuttaa suoraan alalla oleviin työpaikkoihin. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla turvetuotanto on merkittävässä roolissa. Suo as a Service -hankkeen päätavoitteena on tuottaa nopeasti käyttöönotettavia liiketoimintamalleja, sekä tarjota potentiaalisia tulevaisuuden skenaarioita turvetuotantoalueiden kannattavalle ja ympäristöystävälliselle liiketoiminnalle Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Selvityksessä muodostetaan yleisesti hyödynnettäviä toimenpiteitä, millä voidaan
tukea paikallista elinkeinotoimintaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen pääkohderyhmät ovat turvetuotannosta kiinnostuneet yritykset, kunnat sekä Ely-keskus.
Hankkeen lopputuloksena saadaan toimenpidesuositukset turvetuotantoalueita hyödyntävän liiketoiminnan kehittämiseksi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa 0-1, 1-5 ja 5-10 vuoden aikajänteellä. Toimenpidesuositukset mahdollistavat käytännön kokeilut myöhemmissä vaiheissa.

Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun Yliopisto, Oulun Yliopiston kauppakorkeakoulu ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunta.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rahastorakennehankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 8 § nojalla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020

Ohjelman toimenpide: 16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut
Ohjelman alatoimenpide: Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)
Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen

Kustannusmalli. Flatrate 24%

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Janne Mämmelä, Oulun Yliopisto, janne.mammela(at)oulu.fi
yritysneuvoja Sirpa Lunki Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, puh. 050-316 4667, e-mail  sirpa.lunki(at)hspseutukunta.fi

Haapaveden-Siikalatvan logo
maaseutu_fi_oranssi
lippu_ja_rahaston_nimi_