Haapaveden-Siikalatvan logo

Toteutusaika 1.4.2017- 31.12.2018

Hankkeeessa hyödynnetään Kylillä kelpaa -hankkeen yhteydessä tehyn, Siikalatvalta viimeisen 20 vuoden aikana muuttaneille lähetetyn kyselyn tuloksia. Hankkeessa selvitetään kyseisten henkilöiden paluumuuttohalukkuutta ja halukkaiden kanssa yhteistyössä poistetaan paluumuton esteitä etsimällä muuttajille ja heidän perheenjäsenilleen työpaikkoja, asuntoja, koulutusmahdollisuuksia jne.

Tämän lisäksi paluumuuttajista etsitään jatkajia sellaisille yrityksille, joissa esimerkiksi eläköitymisen takia yrityksen toiminnan jatko on uhattuna.

Edelleen etsitään henkilöitä, joille paluumuutto ei ehkä juuri nyt ole ajankohtaista, mutta joilla on kiinnostusta lisätä vuorovaikutusta Siikalatvalle ja siten osaltaan edistää kunnan elinvoimaa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota kohdealueen vetovoiman lisäämiseen myös asuinympäristöä kehittämällä.

Siikalatvalla on vahvuutensa ja Oulun seudun mahdollisuudet hyödyntävä kunta on Suomen keskipisteessä. Kunnassa on elinvoimainen maaseutu ja monimuotoinen luonto. Siikalatvan kunnassa on hyvä kasvaa, kehittyä ja juurtua.

Hanke toteuttaa Keskipiste Leaderin kehittämisstrategian painopistettä paikallisyhteisöt ja lähidemokratia ja nuoret voimavarana.

Yhteystiedot

Heikki Savikoski, projektipäällikkö
puh. 044 5323 513
heikki.savikoski(at)siikalatva.fi

Facebook