Siikajoen latvaosien kunnostushanke POPELY/2677/2018

Hankkeen toteutusaika 30.11.2018 – 31.10.2021

Hankkeen tarkoituksena on Siikajoen latvaosien alueen kunnostustarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoittaminen, kunnostussuunnittelu sekä yhden pilottikunnostuskohteen toteutus.

Hankkeessa tutkitaan Siikajoen latvaosien kunnostustarve ja mahdollisuudet Ruottalankoskesta ylöspäin, laaditaan mahdollisimman monen peratun kosken ennallistamissuunnitelma sekä valitaan pilottikohteeksi yksi koski, jolle laaditaan yksityiskohtainen ennallistamissuunnitelma ja kunnostetaan koski.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle avustuksen valtion talousarvion momenteilta 304031 (Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen) sekä 38007511 (Vesitaloudelliset riskienhallinta-, kunnostus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeet).

Kunnostushankkeen kartoitusvaiheen tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa Tavastkengän kylätalolla tiistaina 3.8.2021 klo 18.30. Hankerahoitus mahdollistaa yhden kunnostuskohteen toteuttamisen, joten yleisötilaisuudessa on mahdollisuus vaikuttaa kunnostuskohteen valintaan. Paikalla tilaisuudessa ovat kartoituksen tekijän Maveplan Oy:n asiantuntijat sekä hankkeen hallinnoijan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan edustaja.

Aineistoa aiheeseen liittyen:

LIITE 1_Niva- ja koskipaikkojen taulukko

LIITE 2 Kohteiden sijainti ja kunnostustarve

LIITE 3_Konekunnostuskohteiden_Suunnitelmapiirustukset

LIITE 4 Käsinkunnostus-sorastuskohteiden suunnitelmapiirustukset

LIITE 5 Törmäsenjoen Myllylänkosken suunnitelmapiirustus

SiikajLatvan_Inventointi_2021

Siikajoen latvan virtapaikkojen inventointi ja kunnostussuunnitelma

Lisätietoja:

seutujohtaja Tarja Bäckman

puh. 050 553 5510

email tarja.backman(at)hspseutukunta.fi