VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

Myyntiin vauhtia Sales is a King –hankkeella

Sales is a King -hankkeen taustalla on Oulun Yliopiston, Kerttu Saalasti Instituutin tekemä Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys. Selvityksessä yrityksien valmennustarpeista keskeisimmäksi nousi myynnin osa-alue. Alueemme yrityspalvelut suorittavat vuosittain satoja laajempia kehittämiskeskusteluja yritysten kanssa. Myyntiosaamisen kehittämisen tarve on noussut esille myös näissä.

Sales is a King hankkeen päätavoitteet ovat kaupallisen kokonaisymmärryksen lisääminen yrityksien koko henkilöstössä, oppilaitoksissa ja yrityskehitysorganisaatioissa, henkilökohtaisten myyntiin liittyvien taitojen kehittäminen, yhteistyömallien kehittäminen hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välillä sekä edellä mainittujen taitojen levittäminen opettajien kautta yrityksen tuleville työntekijöille ja yrittäjille.

-Hanke on kunnianhimoinen ja haemme voimakasta myynnillistä kehitysimpulssia alueemme yrityksiin sekä uusia eväitä alueemme oppilaitosten opetukseen. Työkaluna meillä ovat tekemiseen keskittyvät työpajat, sanoo hankkeen projektipäällikkö Timo Liimatainen Nihak Ry:stä

Hankkeessa toteutettavat valmennukset jaotellaan sisällöllisesti kolmeen osaan:

Myynnistä vastaavien henkilöiden työpajat keskittyvät myynnin esimiestehtävien ja myynnin johtamisen haasteisiin. Näitä työpajoja on 10. Myyjille suunnatut seitsemän työpajaa liittyvät myynnin tason parantamiseen ja myyjien toimimiseen osana yrityksen tuotantoprosessia. Lisäksi jokaisessa yrityksessä toteutetaan kaksi sisäistä työpajaa, jotka puhaltavat kaupallisia tuulia koko henkilöstöön.

Yhteisissä työpajoissa valmennuksen toteuttamisen päävastuu on eri osa-alueiden huippuammattilaisilla. Yhteisissä ja yrityskohtaisissa työpajoissa tukea yrityksille antavat yritystiimien vetäjät Centrialta, Raahen yrityspalveluista, Haapaveden-Siikalatvan seudun yrityspalveluista ja Nihak Ry:stä. Kerttu Saalasti Instituutin projektiasiantuntija seuraa tuloksia ja vie yhdessä Centrian kouluyhteistyökoordinaattorin kanssa kokemuksista saatua tietoa oppilaitoksiin.

Valmennukseen osallistuu 50 yritystä sekä alueemme opettajia. Yritykset osallistuvat koko valmennusohjelmaan. Opettajat voivat valita aikatauluunsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa sopivia työpajoja. Hankkeesta kiinnostuneiden yritysten haku on meneillään ja vielä on paikkoja jäljellä.

Valmennusohjelman vaikuttavuutta seurataan Kerttu Saalasti Instituutin suunnittelemalla työkalulla ja tarkkailemalla yritysten tuloskehitystä. Hankkeen kokemuksista tuotetaan info-paketti hankealueen oppilaitoksille ja projektihenkilöiden toimesta tehdään oppilaitosvierailuja.

Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan Sosiaalirahasto ESR ja toteuttajaorganisaatiot.

– Aihe koettiin tärkeäksi ja saimme erinomaisen rahoituksen sekä toteuttajatiimin, toteaa Liimatainen.

Päätoteuttaja on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK Ry, Osatoteuttajina ovat Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Raahen kaupunki, Kerttu Saalasti Instituutti ja Centria-ammattikorkeakoulu.

Hanke kestää vuoden 2020 loppuun ja käsittää Haapaveden-Siikalatvan, Raahen, Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alueen.

Kaupankäyntiin liittyvän taloudellisen osaamisen, sosiaalisten taitojen sekä tilanneymmärtämisen valmennushanke (S21322)

Lisätietoja: NIHAK ry projektipäällikkö Timo Liimatainen puh. 044 445 7001,