Haapaveden-Siikalatvan logo
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb-1

Ratkaisumylly – kiihdyttämän perustaminen Oulun Eteläisen ja Raahen seutukunnan alueelle, hankekoodi A74162

Hankeaika 1.7.2018 – 30.09.2020

Hankehallinnointi Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutukunta NIHAK r.y., Raahen seutukunnan kehittämiskeskus

Projektipäällikkö: Pasi Anttila, puh. 041 501 2422, email: pasi.anttila(at)siikalatva.fi

Hankkeen tavoitteena kehittää kasvuyrityksille suunnattu Ratkaisumylly -kiihdyttämö, jossa asiakkuudet hoidetaan seutukuntarajat ylittävänä yhteistyönä.  Tiimien kokoonpano vaihtelee asiakaskohtaisesti. Oulun Eteläisen alueen yrityspalveluorganisaatioiden henkilöstöstä koostuva tiimi kokoontuu pääsääntöisesti verkossa.

Ratkaisumyllyssä käsitellään alueen yritysten kehittämis-, suunnittelu- ja testausvaiheessa olevia tilanteita, joissa tiimityöskentelyllä saadaan ongelmatilanteisiin ratkaisu.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

1.Tiedottamisympäristön luonti

Ratkaisumylly -hankkeella on sosiaalisen median alustalle luotu tiedottamisympäristö (Facebook-sivusto), jossa tiedotetaan muun muassa kiihdyttämöpalveluista, maakunnallisista hankkeista ja verkottoitumismahdollisuuksista

2. Maakunnallinen verkostoituminen

Tavoitteena on, että hankehallinnoijat totttuisivat tiedottamaan hankkeistaan tiedottamisympäristössä ja esittelemään hankeensa Ratkaisumylly webninaareissa. Tavoitteena on myös,että maakunnalliset hankkeet saataisiin jalkautettua meidän alueellemme mahdollisimman kattavasti.

3. Ratkaisumyllyn kehittäminen

Hankkeessa kehitettävä varsinainen aktiivinen työkalu on Ratkaisumylly. Se kokoontuu säännöllisesti joka viikko koko hankkeen ajan.  Sparraustiimi ottaa yhdessä vastaan yritysasiakkaan ja pyrkii edesauttamaan liiketoiminnan käynnistämistä tai kehittämistä.  Tiimissä on yksi jäsen kustakin seutukunnasta.

4. Webimaarien järjestämisen toimintamallin luonti

Webinaareja järjestetään tarpeen mukaan. Tiedottamisympäristön perusideana on kerätä osallistujia laajemmalta toiminta-alueelta kustannusten jakamiseksi. Joko kunnat tai osallistuvat yritykset maksavat webinaarikustannukset keskenään.

Hankkeen tuloksena ovat uudet työkalut ja toimintamenetelmät yli seutukunnallisten kasvuyrityspalveluiden toteuttamiseksi.  Lyhyellä aikajänteellä tämä koskettaa potentiaalisimpia kasvuyrityksiä  ja pitkällä aikavälillä yliseutukunnallinen yhteistyö toivottavasti laajenee ja tiivistyy.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 7 §:n nojalla tukea seuraavasti: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Tuen osuus tukikelpoisista nettokustannuksista on 70 %.