Haapaveden-Siikalatvan logo
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1

Hanke on päättynyt 30.6.2018

Hanke kehittää olemassa olevia yrityspalvelumalleja edelleen niin, että yrityksien liiketoiminnan kasvu ja kasvun edellytysten luominen on saatu systemaattisesti ja tavoitteellisesti haltuun. Hankkeessa tuotetaan Start Up -toiminalle ja erityisesti pienten ja mikroyritysten kasvun edistämiseen yrityskiihdyttämö ja kasvualusta, otetaan käyttöön muutossignaalien tunnistaminen ja proaktiivinen yrityskehittäminen, tunnistetaan nykyistä paremmin elinkaariajattelu, kehitetään omistajanvaihdospalveluita, riski- ja pääomarahoituksen saatavuutta alueella ja vakiinnutetaan toiminta osaksi seutukuntien ja kuntien seutuYP -toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt tälle hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 7 §:n nojalla Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta seuraavasti:

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Hankkeen toteutusaika on 01.01.2015 – 30.06.2018

Hankkeen toteuttamisaluetta ovat Oulun Eteläinen alue ja Raahen seutukunta. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella osatoteuttaja toimii Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Yhteystiedot:
Yrityskehittäjä
Pasi Anttila
puh. 041-5012422
s-posti: pasi.anttila (a) siikalatva.fi