Haapaveden-Siikalatvan logo
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1

Kyvyt käyttöön – hanke, S21366

Hankeaika 01.08.2018 – 30.6.2021

Kyvyt käyttöön hankkeessa kehitetään pienten maalaiskuntien työllistämisprosesseja ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluja. Lisäksi hankkeessa tuetaan työttömien aktivointiasteen nousua. Hankkeessa edistetään myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien kohderyhmien työllisyyttä. Lisäksi tavoitteena on kehittää tuetun työllistämisen palveluja osana työpajojen ja/tai kuntien tai maakuntien toimintaa, sekä vastata paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin, lisäämällä työvoiman ja yritysten kohtaamista. Hankkeessa etsitään myös joustavia toimintamalleja äkillisiin työelämän muutostarpeisiin. Tämä tehdään yhteistyössä alueen kuntien, koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jolloin kehitetään/vahvistetaan uudenlaista eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli. Samalla lisätään eri sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asukaslähtöisyyttä sekä kehitetään uudenlaista palvelukulttuuria.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rahastorakennehankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 8 § nojalla Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta seuraavasti:

Toimintalinja:  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuminen

Erityistavoite:  6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen

Kustannusmalli. Flatrate 17 %

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Helena Repo, puh. 050 4700 514, e-mail  helena.repo(at)siikalatva.fi
ohjaaja Annamari Similä, puh. 050 4701 476, e-mail  annamari.simila(at)siikalatva.fi
Facebook