Haapaveden-Siikalatvan logo

Hanke on päättynyt 30.4.2019

Hankkeen toteutusaika  4.5.2017 – 30.4.2019

Kaksi vuotta kestävässä hankkeessa luodaan kestävää pohjaa suomalaisten ja unkarilaisten kylien väliselle ystävyystoiminnalle. Erilaisten toimenpiteiden kautta syvennetään olemassa olevia ystävyyskyläsuhteita. Hankkeessa toteutetaan niitä tarpeita, ideoita ja toiveita, jotka saatiin selville kolmen Leader-ryhmän, Keskipiste-Leaderin, Rieska-Leaderin ja Koillismaan rahoittamassa Esiselvitys ystävyyskylätoiminnasta Unkari -hankkeen aikana vuonna 2016. Hankkeen keskeisin asia on vertaistukea antavan kylien toiminnan ja maaseutua kehittävän ystävyyskyläverkoston luominen.  Hankkeessa mukana olevat kylät ovat; Siikalatvan Mankila, Ylivieskan Kankaankylä, Kalajoen Rautio ja Kannuksen Mutkalampi sekä Pyhännän kirkonkylä.

Hankkeen kohderyhmänä ja välittöminä hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kyläyhdistykset ja kylien asukkaat. Kylät saavat tietoa toisten kylien kansainvälisestä toiminnasta, taloudellisista mahdollisuuksista, matkailukohteista, kylien ongelmista ja ongelmien ratkaisuista. Kylät saavat ideoita oman kylän toiminnan uudistamiseen. Kylien asukkaat pääsevät osallistumaan tapahtumiin ja saavat kansainvälisiä kontakteja. Osallistuvat kylät keräävät kokemuksia kylien välisestä kansainvälisestä toiminnasta ja jakavat kokemuksiaan kyläverkoston kautta naapurikylille sekä muille kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille. Välillisiä hyödynsaajia ovat myös ystävyyskylätoimintaan osallistuvat unkarilaiset kylät ja niiden asukkaat, kulttuurillisesti ja mahdollisesti tulevaisuudessa taloudellisesti.

Yhteystiedot
Ivàn Balázs-Helander
projektipäällikkö
puh. 050-3380 306
s-posti iván.balázs (a) siikalatva.fi