Suomen Malmitutkimus Oy on hakenut malminetsintälupaa Siikalatvan kunnassa sijaitsevalle Kupukan varausalueelle. Yhtiö etsii alueelta akkuteollisuudessa ja sitä kautta vihreässä siirtymässä tarvittavaa grafiittia. Samaan aikaan Siikalatvan kunta on kärsinyt turvetuotannon alasajon vaikutuksista.

Tässä Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Siikalatvan kunnan rahoittamassa, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen toteuttamassa hankkeessa tiedotetaan Siikalatvan kuntalaisia sekä maanomistajia malminetsinnän eri vaiheiden sisällöistä (varaus, malminetsintälupa ja malminetsintätyöt).

Lisäksi tiedotetaan mahdollisista, pitkällä tulevaisuudessa olevista toimista kuten kaivoksen perustaminen ja jälkihoito sekä niiden vaikutuksista ympäristöön, kuntaan ja kuntalaisiin. Tähän vaiheeseen päätyminen on epävarmaa ja riippuu aina malminetsinnässä saatavista tuloksista.

Tiedottaminen tapahtuu kunnan ja kuntayhtymän somekanavissa sekä yleisötilaisuuksissa.

Toisena tehtävänä hankkeessa selvitetään uuden, vielä valmisteilla olevan kaivoslain vaikutukset Siikalatvan kunnan vastuisiin, velvollisuuksiin sekä vaikutusmahdollisuuksiin. Näitä selvitystyön tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa.

Hankkeen lopussa siikalatvalaisilla on parempi ymmärrys malminetsinnästä sekä kaivosteollisuudesta kokonaisuudessaan. Siikalatvan kunnalla on selkeämpi kuva kuntalaistensa suhtautumisesta malminetsintään ja kaivostoimintaan yleensä. Siikalatvan kunta tuntee lainsäädännön muuttumisen jälkeiset velvollisuutensa ja oikeutensa.

Hankkeen kustannusarvio 100 601 €, AKKE-tuki 70 420 €

Toteutusaika: 13.2.2023 – 31.12.2023

Projektipäällikkönä hankkeessa toimi geologi Juha-Matti Kekki.