Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määrärahasta.

Hankkeen tavoitteena on luoda tiekartta seutukunnan pito- ja vetovoiman kehittämiseksi. Konkreettisina toimenpiteinä ovat laaja-alaiset selvitykset toiminnonaloittain ja kunnittain, joiden pohjalta tiekartta luodaan. Työ edellyttää aktiivista verkostoitumista ja kontaktointia sekä seutukunnan sisällä että myös sen ulkopuolelle hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti alkaneella ohjelmakaudella käytettäväksi tulevaa oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta sekä muuta julkista hankerahoitusta.

Tiekartta rakennetaan suunnittelemalla alueen akuuttien ja tulevien kehittämistarpeiden ratkaiseminen, yhteistyökumppanien kokoaminen ja rahoituskanavien etsiminen koskien niin yritystoimintaa, koulutusta ja osaamisresursseja kuin infran luomistakin. Erityisesti katsantokannassa on, miten tulevalla Oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahoituksella voidaan kehittää seutukuntaamme, johon turvetuotannon alasajo on jättämässä moninaiset jälkensä. Selvitystyö sisältää sekä kehittämiskohteiden että myös potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kartoituksen. Erityisesti kansainvälisen yhteistyön mahdollisuus on katsannossa.

Tiekartta antaa alustavat suuntaviivat, minkä tyyppisiä kehittämistoimenpiteitä vaaditaan, jotta maakuntaohjelman ja maakunnan oman JTF-suunnitelman tavoitteisiin päästäisiin. Huomioon otetaan niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin tarpeet. Luodaan väyliä tuottaa korkeamman asteen koulutusta seutukunnassa, monipuolistaa olemassa olevaa koulutustarjontaa yritysten tarpeiden mukaisesti ja kehittää puitteita innovaatiotoimintaan.

 

Lisätietoja:
seutujohtaja Tarja Bäckman
p. 050-553 5510

www.haapavesi-siikalatva.fi/

Toteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus
Hankkeen kustannusarvio: 58 947 €, AIKO-tuki 41 263 €, kustannusmalli Flat Rate 40 %
Toteutusaika: 1.11.2022 – 31.7.2023

Kehittämisaktivaattorina hankkeessa toimi Tiina Mattila.

Tutustu tästä hankkeessa laadittuun kehittämisen tiekarttaan

Haapaveden – Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus logo