Haapaveden-Siikalatvan logo

Hanke: Kartanot kiitoon, 84637

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020,  toteutusaika 1.4. 2019 –  30.4.2021

Kyseessä kolmen maaseutumatkailuyrityksen yritysryhmähanke, jossa hallinnoijana toimii Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä.  Hankkeessa mukana olevat maaseutumatkailuyritykset ovat tehneet yhteistyötä yli 15 vuotta. Hankkeessa mukana olevat yritykset kehittävät ja uudistavat toimintaansa mahdollisuuksien mukaan yritysryhmänä. Yritykset toteuttavat hankkeessa yhteismarkkinointia ja lisäävät osaamistaan yhteisen koulutuksen ja opintomatkojen avulla.  Yritykset kehittävät ja tuotteistavat palvelujaan siten, että ne tukevat kunkin yrityksen toiminnan kehittymistä, mutta muodostavat myös toisiaan tukevia ja täydentäviä palvelukokonaisuuksia, jotka mahdollistavat yritysten yhteismarkkinoinnin miuodostettavat yritysryhmäkohtaisen brändin avulla. Kun kunkin yrityksen kilpailukyky paranee, lisääntyy samalla yritysryhmän kilpailukyky kokonaisuutena.  Hankkeelle on palkattu osa-aikainen  projektipäällikkö, joka on markkinoinnin ja matkailutuotteiden kehittämisen  asiantuntija. Yritykset ja projektipäällikkö hakevat tuekseen ostopalveluina hankittavia asiantuntijapalveluita ja koulutusta, jotka toteutetaan kaikille yritysryhmässä mukana oleville yrityksille yhteisesti, mutta joiltakin osin myös yrityskohtaisesti.

Hankkeen projektipäällikkö
Minna Rautio, puh. +358 (040) 7177 612,  e-mail: minna.rautio(at)hspseutukunta.fi