VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1

Hanke on päättynyt 31.10.2017

Hankkeen toteutusaika 1.6.2015 – 31.10.2017

Hankkeessa selvitetään energiatuotantoyhteisön perustamismahdollisuuksia ja kannattavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa suuren mittakaavan biokaasun ja biopolttoaineen tuotantoa, jossa raaka-ainetta toimittavat sekä kunta, suuremmat maatilat että mahdollisesti elintarvikealan yritykset. Hankkeen konkreettisena tuloksena on energiatuotantoyhteisön perustaminen, jolla on valmis rahoitussuunnitelma biokaasun- ja biopolttoaineen tuotantolaitosten perustamiseksi. Tämän hankkeen jälkeinen toimenpide on edellä mainittujen tuotantolaitosten investointihanke.

Tutkimusalueena toimii Siikalatvan kunnan Rantsilan kylän keskuspuhdistamon alue, jonka läheisyydessä toimii suuria maatiloja sekä raaka-aineen tuottamista että biopolttoaineen käyttöä ajatellen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt tälle hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 7 §:n nojalla Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta seuraavasti:

Toimintalinja 2; Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite; 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Hankkeen toteutuskunnat; Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva