Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määrärahasta.

Hankkeessa selvitetään Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan muodostamalla pilottialueella keinoja tuulivoimaan liittyvän yritystoiminnan kotimaisuusasteen nostamiseen. Selvitetään, mikä on nyt olemassa olevien ja suunniteltujen voimaloiden kotimaisuusaste ja miten sitä voidaan parantaa.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosasta ja sen naapurialueista on muodostumassa tuulivoimakeskittymä, joka antaa pohjan paikalliselle tuulivoimaan perustuvalle yritystoiminnalle. Hankkeessa selvitetään verkostoja, joita tuulivoimaan perustuvan yritystoiminnan laajeneminen alueella edellyttää ja laaditaan suunnitelma arvoketjujen kokoamiseksi ja tuulivoimaklusterin synnyttämiseksi.

Lopullisena pidemmän aikavälin tavoitteena on kansainvälisen tason tuulivoimahubin syntyminen alueelle. Kaikki tämä edellyttää paitsi uuden yritystoiminnan syntymistä ja yritysten vahvaa verkostoitumista, tuulivoimayritystoimintaa tukevan kaikkien eri koulutusasteiden koulutuksen saatavuutta ja toiminnallisten ratkaisujen kehittämistä tutkimustoiminnan kautta.

Lisätietoja:
seutujohtaja Tarja Bäckman
p. 050 5535 510

www.haapavesi-siikalatva.fi

Toteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus
Hankkeen kustannusarvio: 57 888 €, AIKO-tuki 40 521 €
Toteutusaika: 1.10.2022 – 30.9.2023

Tuulienergiaklusteri loppuraportti 27.4.2023