Tilke-hanke, työllisyyden ja osaamisen edistämisen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

 

ESR -hanke   S22746

Toiminta-aika 1.2.2022 – 31.10.2023

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuminen

Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

 

Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia tukipalveluja alueen työttömille, työllisyyspalvelujen asiakkaille ja työttömyysuhan alaisille. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalista osallisuutta ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä.  Yksilövalmennuksessa tuetaan asiakkaan etenemistä työllisyyspalveluissa siten, että asiakas siirtyy palvelupolulla eteenpäin kohti avoimia työmarkkinoita. Asiakas saa käytännön tukea esim. työnhakuun, sähköiseen asiointiin tai uravalintaan. Yksilövalmennukseen sisällytetään ryhmämuotoista toimintaa, joka tukee asiakkaan sosiaalisia taitoja ja luo mahdollisuuksia vertaistuen saamiseen työllistymispolulla.  Ryhmätoiminnalla pyritään lisäämään asiakkaan työelämä-valmiuksia. Tavoitteena yksilöllisten palvelupolkujen parantaminen asiakkaille, nivelvaiheiden tuki, aktivointi-asteen lisääminen ohjaamalla koulutukseen, työkokeiluun tai muihin työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin, vahvistamalla heidän työelämävalmiuksiaan, työ- ja toimintakyvyn arviointien tekeminen aikaisempaa systemaattisemmin (kykyviisari), jotta työllistyminen edistyisi esim. tuetun työllistämisen menetelmin aikaisempaa paremmin. Toimenpiteet; yksilöohjauksen järjestäminen, henkilökohtainen sosiaalinen tuki ja ohjaus koko työllistymisprosessin ajan.  Mahdollisuus lyhytkoulutukseen ja tutustumiskäynteihin alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Terveydenhuollon asiantuntijoiden konsultaatiopalvelut. Ryhmämuotoisen toiminnan järjestäminen, vertaistuen mahdollistaminen ja työelämävalmiuksien lisääminen.