Marjoilla maailmalle

Hanke on päättynyt 31.12.2017

Hankkeen viso:  Haapaveden-Siikalatvan seutukunnasta on tullut marjanviljelyn ja marjaliiketoiminnan kansainvälisen verkoston merkittävä suomalainen toimija.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2016 – 31.12.2017

Hankkeen tavoitteena on kehittää Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan elinvoimaa yritystoimintaa kehittämällä ja luomalla uusia työpaikkoja.

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat marjanviljelijät ja -yrittäjät, jotka ovat osa isompaa kansainvälisillä markkinoilla toimivaa liiketoimintaverkkoa. Marjanviljelyn osaaminen kumuloituu ja elinkeinomahdollisuudet paranevat. Marjanviljelijät voivat monipuolistaa ja laajentaa viljelytuotteitaan, elinkeinomahdollisuudet paranevat. Kone- ja laitevalmistajille marjanpoimintaan ja viljelyyn liittyvän tuoteportfolioidensa monipuolistaminen ja tuotteiden kehittäminen osana laajempaa liiketoimintaverkostoa. Marjojen jatkojalostajat tulevat osaksi isompaa, kansainvälisillä markkinoilla toimivaa liiketoimintaverkostoa. Maanomistajien viljelyyn soveltuvan maan arvotuotto ja tuottavuus kasvavat. Alueen/seudun imago vahvistuu.