Haapaveden-Siikalatvan logo

LAMUJOKI LAINEHTIMAAN POPELY/2642/2017

Hankeaika 29.11.2017-15.10.2021
Vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamisavustus

Avustuksen käyttötarkoitus on vesistön tilan parantamiseen, tulvasuojeluun sekä virkistyskäyttöön liittyvät selvitykset, suunnittelu sekä kunnostukset Lamujoella.
Konkreettisina hyödynsaajina hankkeessa ovat alueella yritystoimintaa harjoittavat ja erityisesti jokivarren maanviljelijät. Myös joen virkistyskäytön mahdollisuuksia pyritään parantamaan.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle avustuksen valtion talousarvion momenteilta 351061 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen), 38057625 (Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt).

Yhteystiedot:
seutujohtaja Tarja Bäckman, puh. 050 5535510, e-mail tarja.backman(at)hspseutukunta.fi