Fresh and Local Food – competitive advantages in rural areas

  Fresh and local food – competitive advantages in rural areas -projektissa opitaan asiantuntijoilta paikallisten tuotteiden parempaa tuotteistamista ja markkinointia. Hankkeessa tutustutaan Hollannin ja Saksan maaseutualueiden hyviin käytäntöihin. Niitä ja niistä saatuja virikkeitä sovelletaan Keskipiste- ja Rieska-Leaderin alueen toimijoiden tarpeisiin. Hankkeessa on sekä suomalaisia että hollantilaisia ja saksalaisia asiantuntijoita, elintarvikeyrittäjiä ja -tuottajia. Paikallisten koulutusten ja…

Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto

    Hankkeessa selvitetään koko Siikajoen vesistöalueen ongelmakohteita ja kunnostustarpeita. Tavoitteena on laatia yhteistyössä eri osapuolten kanssa  toimintamalli Siikajoen vesistöalueen yhteistyöverkoston perustamiseksi tulevia vesistöhankkeita varten.  Hankkeessa aloitetaan Siikajoen vesistöohjelman laatiminen. Hankkeessa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pyhäntä, Siikalatva, Siikajoki, Vaala ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä. Hankkeen toteutusaika 1.2.2021 – 31.3.2022.   Mikko Hyvärinen projektinvetäjä puh. 050 4700…

Suoluontoretkeilyn mahdollisuuksien selvittäminen, 154390

  Hankkeen taustaa Yli puolet Siikalatvan kunnan maa-alasta on suota. Alueella on turvetuotanto-alueita, tuotannosta poistettuja sekä luonnontilaisia soita. Pellinkäisennevan, Oudonrimmen ja Törmäsenrimmen alueet ovat soidensuojelualueita. Siikalatvan suoalueet ovat todella monipuolisia nevoineen, rämeineen ja korpineen. Haapaveden-Siikalatvan seudulla on tehty paljon toimenpiteitä retkeilyn edistämiseksi, mutta suot ovat jääneet huomiota vaille.  Suot ovat monimuotoisuudessaan upeita retkeilyalueita, jotka tuovat…

TILKE, S22746

Tilke-hanke, työllisyyden ja osaamisen edistämisen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke   ESR -hanke   S22746 Toiminta-aika 1.2.2022 – 31.10.2023 Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuminen Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen   Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia tukipalveluja alueen työttömille, työllisyyspalvelujen asiakkaille ja työttömyysuhan alaisille. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalista osallisuutta ja parantaa…

TYSO-Työllisyyden ja osaamisen edistäminen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

TYSO-työpajatoiminnan ja sosiaalisen osallisuuden kehittämishanke, S22208 Hankeaika 01.09.2020 – 31.8.2023   Tyso-työpajatoiminnan ja sosiaalisen osallisuuden kehittämishankkeessa kehitetään aktivointitoimenpiteitä, vähennetään köyhyys ja syrjäytymisriskiä tehokkaamman ja laadukkaamman palvelun ja ohjauksen tuottamiseksi työpajatoiminnassa.  Kehitetään työ- ja toimntakykyä parantavan ja vahvistavan jatkopolun toimintoja köyhyys-syrjäytymisvaarassa oleville sekä parannetaan palveluiden tavoitettavuutta haja-asutusalueella. Matalan kynnyksen palveluja ja sosiaalista kuntoutumista sekä luodaan hankealueelle…