Tuomo Seppälä

Sidonnaisuusilmoitus 4.4.2019 

Tuomo Seppälä, Siikalatva

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Kunnanvaltuutettu 

Sivistyslautakunnan jäsen 

Koulutyöryhmän jäsen 

Siikalatvan vuokratalot hallituksen jäsen 

Piippolan Iltavirkku Ry pj. 

Siikalakeuden Metsänhoitoyhdistyksen vpj. 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 

Kunnan nimeämänä edustajana: 

Haapavaden-Siikalatvan seutukunnan tarkastuslautakunnan pj. 2017-2019, jäsen 2010- 

Jedu tarkastulautakunnan jäsen 

Muut tehtävät 

Merkittävä varallisuus 

Ei ole. 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa :

Ei ole.