Kuidut käyttöön

Kuidut käyttöön

Hanke on päättynyt 30.6.2017

Hankeaika 1.1.2016 – 30.6.2017

Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva
Hallinnoija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Rahoittaja: Keskipiste Leader ry. / Maaseutuohjelma

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia valokuituyhteyksiä ja edistetään sähköisten palveluiden käyttöönottoa Haapavedellä, Pyhännällä ja Siikalatvalla. Kohderyhmänä ovat seutukunnan asukkaat, joilla on puutteita sähköisten palveluiden käytössä.

Ensimmäisessä vaiheessa kootaan alueen asukkaista ”Nettikummi”-ryhmiä. Tavoitteena on, että ainakin osa nettikummeista on alueen koululaisia tai nuoria. Nettikummit perehdytetään sähköisen palvelun osaajiksi. Nettikummit toimivat kylissä paikallisohjaajina. Nettikummitoiminnasta maksetaan korvaus.

Seuraavassa vaiheessa kootaan kyläkohtaisia koulutusryhmiä, joissa aiheena ovat sähköiset palvelut. Koulutusten aikana voidaan tutustua esim. seuraaviin palveluihin: kela.fi, vero.fi, pankki- ja vakuutuspalvelut, oman alueen sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut, sähköiset myynti- ja markkinointikanavat, verkkokaupat ja sosiaalinen media. Sähköisten palveluiden käyttöä harjoitellaan käytännössä ja niistä laaditaan yksityiskohtaiset ohjeet.

Toivon, että Nettikummi-toiminnasta kiinnostuneet ovat minuun yhteydessä ja minulle voi laittaa ehdotuksia ja toiveita koulutusaiheista!

Lisätietoa saa hankkeen facebook-sivuilta: www.facebook.com/kuidutkayttoon

Itseopiskelumateriaalia

Kanta.fi –palvelu

Kanta opastusmateriaali 2017

Kansalaisen neuvontapalvelu

Kansalaisneuvonta opastusmateriaali

Gmailin käyttämisen perusteet

+ kirjallinen materiaali

Google-tilin luonti

+ kirjallinen materiaali

Enter ry:n opastusmateriaalia

SeniorSurf opastusmateriaalia

Vahvike aineistopankki tietotekniikasta

Lähiverkko-projektin opastusmateriaalia

Suomi.fi -palvelu

 

 

 

    ]