Asukastupatoiminnan pilotointi Siikalatvalla

Viihtyisyyttä, osallisuutta ja työllisyyttä asukastupa- ja osuuskuntatoiminnan kautta

Hankkeen toiminta-aika 1.5.2016 – 31.10.2017

Asukastupatoiminnan käynnistäminen Piippolan kirkonkylällä on pilottihanke Siikalatvalla. Projektin aikana kartoitetaan myös muiden Siikalatvan kirkonkylien tarvetta ja kiinnostusta asukastupatoiminnalle.

Hankkeen tuloksena Piippolaan organisoidaan asukastupatoiminta esimerkiksi Osuuskunnan kautta. Sosiaaliset verkostot kasvavat, yhteisöllisyys lisääntyy ja yksinäisyys vähenee. Osuuskunta vahvistaa kylän palvelurakennetta, tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden pienten palveluiden sekä erikoisosaamisen tuottamiselle ja tarjoaa työllistymismahdollisuuksia.  Asukastupatoiminnalla voidaan edistää myös yhdistysten varainhankintaa. Mikäli malli todetaa toimivaksi, vastaava malli voidaan myöhemmin levittää myös muille Siikalatvan kirkonkylille. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä aktiivisten kylien sekä hankkeiden kanssa.

Yhteystiedot:

hanketyöntekijä

Mimmi Seppä

p. 044-7692 515

mimmi.seppa@siikalatva.fi

Käyntiosoite; Keskustie 8, 92620 Piippola (ent.Osuuspankin tila)