Seutukunnan kehittämistyössä on kolme toimintalinjaa:

– Yritystoiminta
– Maaseutu
– Osaaminen ja työllisyys

Hanketoiminnan tavoitteena on tukea paikallista kehittämisaktiivisuutta

Käynnissä olevat hankkeet

Asukastoiminnan pilotointi

TAKE-hanke

TAKE-hanke

TAKE-hanke

TAKE-hanke